ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Αδήλωτα τετραγωνικά

Αδήλωτα τετραγωνικά

Αδήλωτα τετραγωνικά Στην ηλεκτρονική διεύθυνση tetragonika.govapp.gr. Με το χρόνο υποβολής των δηλώσεων να εκπνέει στις 31 Μαρτίου οι πολίτες θα…

περισσότερα