Aρχές για την δίκαιη φορολόγηση των ακινήτων

Η μέχρι τώρα φορολογική πολιτική έχει σωρεύσει πλήθος προβλημάτων στον κλάδο των ακινήτων ενώ η παρατεινόμενη επαχθής φορολογική μεταχείριση των ιδιοκτητών ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν φόρους που υπολογίζονται επί πλασματικών αξιών σε συνθήκες παρατεταμένης κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων, και μάλιστα χωρίς σύνδεση με την εισοδηματική τους κατάσταση, καταλήγει σε δήμευση περιουσιών και κατάρρευση της κτηματαγοράς λόγω της μη ορθολογικής κατανομής των φορολογικών βαρών.

Ενόψει αυτής της κατάστασης, η «Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδος» (πρώην Έλληνες Φορολογούμενοι), αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για να ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς από τον χώρο των επαγγελματιών των ακινήτων της δικαιοσύνης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, παράλληλα κοινοποιούμενη στα κόμματα που λαμβάνουν μέρος στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, με σκοπό να διαμορφωθεί από την κοινωνία μια σαφής, βιώσιμη και προπάντων κοινωνικά αποδεκτή πρόταση αναφορικά με τις γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν την φορολόγηση κατοχής των ακινήτων και ειδικότερα τον ΕΝΦΙΑ.

Για τον λόγο αυτό το σωματείο μας θέτει σε δημοσιότητα ένα 30σέλιδο κείμενο τεκμηρίωσης προκειμένου όχι να διεκδικήσει την αυθεντία αλλά αντιθέτως για να προκαλέσει δημόσιο διάλογο, ελπίζοντας να αποκρυσταλλωθεί μέσω του διαλόγου ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και σταθερό. Και επειδή θέλουμε να μιλάμε επί μιας συγκεκριμένης βάσης και όχι αόριστα, στο τέλος του κειμένου μας παραθέτουμε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Η σημαντικότερη πρότασή μας συνίσταται στην πρόβλεψη ολικής ή μερικής δικαστικής αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του φορολογούμενου, όπως αυτές θα διαγνωστούν από τα ειρηνοδικεία που είναι ήδη εξοικειωμένα με τέτοιου είδους δίκες λόγω των υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών που εξετάζουν. Το ποσό φόρου πού τίθεται σε αναστολή θα εισπράττεται σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων ή κληρονόμησης του φορολογούμενου, θέτοντας παράλληλα κάποιο ανώτατο όριο για να αποφευχθεί το δημευτικό αποτέλεσμα αυτού του φόρου από τη σώρευση πόσων φόρων σε αναστολή.

Παράλληλα προτείνουμε να ενωθεί το περιουσιολόγιο με το κτηματολόγιο καθώς και με κάθε άλλη κρατική βάση δεδομένων που έχει πληροφορίες σχετικά με ακίνητα ώστε, σε συνεργασία πάντοτε με μεσίτες, πιστοποιημένους εκτιμητές και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, να εξάγεται μια δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή φορολογητέα αξία του ακινήτου.

Τέλος προτείνουμε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους φορολογούμενους που επιθυμούν να επανεκτιμηθεί η φορολογητέα αξία του ακινήτου τους βάσει της πραγματικής του κατάστασης, υπάγοντας αυτές τις ειδικού αντικειμένου διαφορές στην σύντομη «προεδρική διαδικασία» των διοικητικών δικαστηρίων που σήμερα εφαρμόζεται σε κατηγορίες υποθέσεων όπου υπάρχει ανάγκη να εκδοθεί άμεσα η οριστική απόφαση (π.χ. άρνηση έκδοσης ενημερότητας).

Κίνητρό μας είναι η εξεύρεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων που ανακουφίζουν την ελληνική κοινωνία ενώ σκοπός της μελέτης είναι να προκαλέσει ένα δημόσιο διάλογο γύρω από τις δυνατότητες που υπάρχουν για να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση που προκαλεί δικαιολογημένα ανησυχία και φόβο σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΑΠ περασμένων ετών.

Το κείμενο της έκθεσης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ