Οικονομική Στήριξη

Η ιδιότητα του μέλους δεν απαιτεί την πληρωμή οικονομικής συνδρομής.

Θα στηριχθούμε στην οικονομική ενίσχυση των μελών και των πολιτών.

Το κίνημα με χαρά θα δεχόταν κάθε οικονομική ενίσχυση που θα μπορούσατε να προσφέρετε (οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι on line καταθέσεις θα λειτουργήσουν περί τα τέλη Ιουνίου 2014).