Τα δικαιώματά μας


Ποιά είναι τα δικαιώματά μας, τόσο σαν φορολογούμενοι, όσο και σαν πολίτες;

Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζουμε τους κυριότερους νόμους, απ' όπου προκύπτουν και όπου είναι κατοχυρωμένα, τα κυριότερα δικαιώματά μας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται τα πλήρη κείμενα των νόμων ή (εάν το μέγεθός τους είναι πολύ μεγάλο) γίνονται παραπομπές προς τα κείμενα αυτά. Παράλληλα γίνονται επισημάνσεις και επεξηγήσεις ορισμένων άρθρων τα οποία αφορούν στην καθημερινότητά μας και τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε.

(Η σελίδα αυτή θα συμπληρώνεται σταδιακά)


Σύνταγμα της Ελλάδας (παράθεση άρθρων)

Σύνταγμα της Ελλάδας (πλήρες κείμενο)

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Νόμος 2690/1999 (πλήρες κείμενο)

Είσοδος Μελών