Καταγγείλετε τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά!


Η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα εναντίον όλων μας!
Η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα αίτια για τη σημερινή κρίση της χώρας μας.
Ο κάθε πολίτης έχει και την ηθική υποχρέωση, αλλά και το έννομο δικαίωμα να την καταγγείλει!

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει την υπηρεσία του τετραψήφιου αριθμού 1517, στην οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να καταγγείλει είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα, περιπτώσεις φοροδιαφυγής όλων των περιπτώσεων και για κάθε επαγγελματία.

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Υπουργείου, μπορείτε να κάνετε την καταγγελία σας μέσω του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ.
Η καταγγελία σας μπορεί να γίνει είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να είστε μέλη του Συλλόγου μας.
Ο Σύλλογός μας θα την προωθήσει στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά σας, θα παρακολουθήσει την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσει (εφ’ όσον μας έχετε δώσει στοιχεία επικοινωνίας) σχετικά.
Οι καταγγελίες διαβιβάζονται στο ΣΔΟΕ ή το Υπουργείο των Οικονομικών, κάθε δεύτερη Παρασκευή.
Παρακαλούμε να αποφεύγονται οι καταγγελίες οι οποίες αφορούν σε περιπτώσεις "προσωπικής αντεκδίκησης". Όταν αυτές εντοπίζονται, δε θα λαμβάνονται υπ' όψη.


(Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο Σύλλογος δεσμεύεται για τη διατήρηση της ανωνυμίας των καταγγελόντων - Ο Σύλλογος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις επώνυμες καταγγελίες)

Μπορείτε επίσης να καταγγείλετε ζητήματα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και κακής λειτουργίας λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών.

Παράλληλα, επειδή οι πολίτες δεν πρέπει μόνο να καταγγέλουν, αλλά και να επιβραβεύουν την καλή λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και τη συμπεριφορά δημοσίων υπαλλήλων, ενημερώστε μας και για περιπτώσεις τις οποίες εκτιμάτε ότι  ο Σύλλογός μας θα πρέπει να επιβραβεύσει (αφού επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις απαραίτητες λεπτομέρειες).

Εάν μας δώσετε στοιχεία επικοινωνίας, ο Σύλλογος θα επικοινωνήσει μαζί σας για τυχόν διευκρινήσεις, ή εάν δε χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις, θα σας ενημερώσει για την προώθησή της.

Η καταγγελία σας μπορεί να γίνει είτε με fax (210-3242802), είτε ταχυδρομικά (Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, Μνησικλέους 2, 10556, Αθήνα).
Το κείμενο της καταγγελίας σας μπορεί να συνοδεύουν διάφορα έγγραφα που εσείς κρίνετε ως απαραίτητα.

Είσοδος Μελών