Πρόταση: Αποδείξεις για το 90% του εισοδήματος - Ίδιο φορολογικό συντελεστή για όλα τα φυσικά πρόσωπα

Να κλείσει ο κύκλος του "μαύρου χρήματος" και της φοροδιαφυγής - Δίκαιη φορολόγηση για όλους Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα...

Περισσότερα