5 χρόνια αγώνων

Αναρτήθηκε την 01-10-2015

Το Κίνημα Πολιτών “Έλληνες Φορολογούμενοι” δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2014 από ομάδα πολιτών, μελών του Συλλόγου “Έλληνες Φορολογούμενοι” ο οποίος είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε από το 2011.

 

Μετά την ίδρυση του Κινήματος, ο Σύλλογος προχώρησε σε αλλαγή της διοίκησης και της ονομασίας του σε “Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας”. Με την εξέλιξη αυτή, η “Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας” παραμένει έξω από την πολιτική και τα κόμματα.

 

Όμως και οι δύο φορείς, αναπόφευκτα, θα κινούνται προς κοινές κατευθύνσεις και συχνά θα συνεργάζονται στα ίδια έργα για την επίτευξη κοινών στόχων. Και οι δύο φορείς στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην εκλογίκευση της φορολογίας και στην αύξηση της ανταποδοτικότητάς της, στην ορθολογική λειτουργία του Κράτους και στην ελεύθερη λειτουργία της οικονομίας. Παράλληλα και οι δύο φορείς προσπαθούν για την προστασία της κοινωνίας, για την εκπαίδευσή της και την εμπέδωση θεσμών για την άσκηση κοινωνικού ελέγχου στη λειτουργία των κρατικών εξουσιών.

 

Το μέχρι σήμερα έργο του Συλλόγου, είναι και έργο των ανθρώπων που τον Ιούνιο του 2014 συνέστησαν στο Κίνημα Πολιτών. Και συνεπώς, δικαιούνται να το αναφέρουν και να το επικαλούνται στην κοινωνική τους δράση.

Από το 2011, ο Σύλλογος “Έλληνες Φορολογούμενοι” (νυν “Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας” και από το καλοκαίρι του 2014 και το Κίνημα Πολιτών “Έλληνες Φορολογούμενοι” έχουν αναπτύξει μία σημαντική δραστηριότητα. Μερικές από τις δράσεις τους είναι:

 

  (τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2015)