Άμεση κατάργηση των πρόωρων συντάξεων

Αναρτήθηκε την 30-07-2015
Άμεση κατάργηση των πρόωρων συντάξεων

Υποστηρίζουμε την άμεση κατάργηση των πρόωρων συντάξεων. Είναι από τις μεταρρυθμίσεις που ήδη -εδώ και πολύ καιρό- έπρεπε να είχαν γίνει, ως ένα μεταβατικό βήμα στην αναμόρφωση ολόκληρου του ασφαλιστικού συστήματος.

Μοναδική εξαίρεση στην κατάργηση των πρόωρων συντάξεων θα πρέπει να γίνεται για την πολύτεκνη μάνα, ή τον πολύτεκνο πατέρα, εφ' όσον η μητέρα δε βρίσκεται στη ζωή και τουλάχιστον 3 από τα παιδιά είναι ανήλικα. Και μάλιστα, η πολύτεκνη μητέρα θα πρέπει να δικαιούται πρόωση σύνταξη ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών της. Είναι μία αναγνώριση που η Πολιτεία της οφείλει. Είναι επίσης μία προστασία της ίδιας της κοινωνίας από τη δημογραφική αποψίλωση που σήμερα υφίσταται.


Παράλληλα, με δεδομένες τις σημερινές τραγικές δημοσιονομικές, αλλά και οικονομικές συνθήκες της χώρας, προχωρούμε ένα βήμα παρακάτω. Υποστηρίζουμε τον επανέλεγχο και τον επανυπολογισμό των συντάξεων όλων όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα και εξακολουθούν σήμερα να βρίσκονται σε ηλικία κάτω από τα 65 έτη. Για τα άτομα αυτά που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη και η γενικότερη περιουσιακή τους κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα:

α) Εφ' όσον ένα άτομο έχει συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, αλλά από τον έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης προκύπτει ότι έχει άλλες πηγές εισοδήματος για να συντηρηθεί, να περιορισθεί η σύνταξη που λαμβάνει έως ότου συμπληρώσει το έτος για την κανονική συνταξιοδότησή του.

β) Μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας για την κανονική συνταξιοδότησή του, η σύνταξη που λαμβάνει να υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που κατέβαλε κατά τα χρόνια της εργασίας του. Εάν οι εισφορές αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν ένα ελάχιστο ποσό σύνταξης (το οποίο θα ορισθεί), ο πρόωρα συνταξιοδοτηθείς θα λαμβάνει το ελάχιστο ποσό σύνταξης που θα ορισθεί.

γ) Από τον παραπάνω κανόνα θα πρέπει να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφ' όσον η συνταξιοδότησή τους συντελέστηκε μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των φορέων αυτών. Εάν η συνταξιοδότησή τους έγινε μετά από δική τους παραίτηση, το ποσό που λαμβάνουν ως σύνταξη θα πρέπει να επανυπολογισθεί και να μειωθεί, έως ότου συμπληρώσουν τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης που ισχύει στην περίπτωσή τους.
Επίσης θα πρέπει να εξαιρεθούν και οι πολύτεκνες μητέρες ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους.


Τέλος, στα πλαίσια του εξορθολογισμού του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, θα πρέπει να διακοπεί άμεσα το σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών και όλων των υπολοίπων αιρετών ή μη φορέων της κεντρικής ή της γενικής κυβέρνησης που σήμερα απολαμβάνουν ειδικά συνταξιοδοτικά προνόμια. Οι βουλευτές και τα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συνταξιοδοτούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία που ανήκουν και ο χρόνος της θητείας τους να υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας με βάση το επάγγελμα που είχαν πριν από την εκλογή τους.

Η πράξη αυτή πέραν από το δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα, προβάλλει και έναν τεράστιο συμβολισμό, αφού -επιτέλους- οι βουλευτές και οι υπόλοιποι αιρετοί άρχοντες, δείχνουν ότι συμμετέχουν στη γενικότερη προσπάθεια της κοινωνίας για την ανόρθωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και της οικονομίας γενικότερα.


Η χώρα δεν αντέχει να συντηρεί 3.000.000 συνταξιούχους.
Ως κοινωνία, δεν είναι δυνατό να αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι 40 ή 50 ετών. Το ύψος των συντάξεων θα πρέπει να συσχετίζεται με το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκαν. Δεν είναι ηθικά, ή κοινωνικά αποδεκτό να συνεχίζονται οι μεγάλες αδικίες που -επί δεκαετίες- δημιουργήθηκαν στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Η χώρα, επιτέλους, θα πρέπει να κινηθεί προς ένα κεφαλαιουχικό συνταξιοδοτικό σύστημα, όπου ο κάθε εργαζόμενος θα λαμβάνει σύνταξη ανάλογη με τις εισφορές που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.


30/7/2015