Χωριστές δηλώσεις και εκκαθαριστικά για τους συζύγους

Αρχική | Οικονομία | Χωριστές δηλώσεις και εκκαθαριστικά για τους συζύγους
image

Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ανοίγει τον δρόμο για να υποβάλλονται και να εκκαθαρίζονται χωριστά οι κοινές δηλώσεις των έγγαμων ή μελών συμφώνου συμβίωσης, σε περίπτωση που το επιθυμούν οι ίδιοι.

Το ανώτατο δικαστήριο καταδικάζει το επιχείρημα που προέβαλε το υπουργείο Οικονομικών ότι «οι τεχνικοί λόγοι» επιβάλλουν την υποβολή κοινών δηλώσεων από τα νοικοκυριά προκειμένου να μην αυξηθεί ο όγκος των Ε1 δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο. Θεωρεί ότι καμία διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δεν υποχρεώνει τους συζύγους να συμπληρώνουν από κοινού φορολογική δήλωση, να αποκαλύπτουν τις εισοδηματικές τους καταστάσεις και να καθίστανται συνυπεύθυνοι για το τελικό ποσό του φόρου που δείχνει η κοινή εκκαθάριση.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018, το Β 'Τμήμα του ΣτΕ (σε επταμελή σύνθεση) εξέδωσε την απόφαση Α330 που δημιουργεί νέα στοιχεία στο σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ενα έτος νωρίτερα, με την απόφαση 1215 του 2017, ο ΣτΕ είχε επιβάλει την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους συζύγους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας από αυτούς εργάζεται και έχει φορολογική έδρα στο εξωτερικό, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με φόρους που δεν οφείλουν στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το Β 'Τμήμα του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο πλέον και για την ξεχωριστή υποβολή των δηλώσεων εάν τουλάχιστον ο ένας από αυτούς επιθυμεί. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζει το δικαίωμα σε κάθε μέλος της ανδρούνου ή του συντρόφου να επιλέξει εάν θα υποβάλει κοινή δήλωση με τον σύντροφό του ή ξεχωριστά τον καθένα.

Η απόφαση βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Και αυτό γιατί, αν και ο υπολογισμός του φόρου γίνεται για κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά, η τελική εκκαθαριστική πληρωμή ή η επιστροφή φόρου εκδίδεται ενιαία για τους δύο φορολογούμενους.

Από την άλλη, εάν υποβληθούν ξεχωριστά κάθε έτος οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος, το υπουργείο Οικονομικών θα αντιμετώπιζε πιθανώς πολλαπλά προβλήματα, καθώς ο αριθμός των δηλώσεων μπορεί να αυξηθεί από τα 6 εκατομμύρια σε 8 ή και τα 9 και τα στοιχεία της εκκαθάρισης και του υπολογισμού των μειώσεων και τεκμηρίων θα άλλαζαν άρδην.

Το οικονομικό επιτελείο, ωστόσο, ανησυχεί για τις εισπράξεις, αφού το Δημόσιο χάσει τη δυνατότητα να πιέσει τον ένα συζύγου να πληρώσει το συνολικό ποσό φόρου που αντιστοιχεί στα δύο. Εκτός από την είσπραξη των φόρων, ωστόσο, δυσχεραίνεται το σύστημα υπολογισμού των οικογενειακών επιδομάτων και των κριτηρίων χορήγησης που έχουν οριστεί σε επίπεδο νοικοκυριού (ΚΕΑ, επιδόματα τέκνων κ.λπ.).
Τι έκρινε το ΣτΕ

Απέναντι σε όλα αυτά η απόφαση Α330 του ΣτΕ, τα βασικά σημεία της οποίας δημοσιεύει ο ιστότοπος humanrightcaselaw.gr, αναφέρει ότι:
- Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι, σε σχέση με τους συζύγους, υποχρέωση του φόρου που αναλογεί στην εισόδησή του είναι κάθε σύζυγος ξεχωριστά, αν και διαδικαστικά ως υποχρέωση για την υποβολή της κοινής δήλωσης ορίζεται ο σύζυγος. Και το Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, από την άλλη, προβλέπει ότι ο υπολογισμός του φόρου γίνεται για κάθε συζύγο χωριστά. Στην πράξη, όμως, η οφειλή που βαρύνει τις εισόδημα των συζύγων εξακολουθεί να εκδίδεται στο όνομα του συζύγου, ο οποίος είναι και ο υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.
- Με τον τρόπο αυτό, με την υποβολή από τον σύζυγο μιας κοινής δήλωσης που περιλαμβάνει και την εισόδημα του συζύγου της, καταλήγει στο να χρεωθεί ή να πιστώνεται ο φόρος επί του ονόματος ενός συζύγου ως άθροισμα του ποσού χρέωσης ή επιστροφής φόρου των δύο συζύγων. «Τούτο, όμως, δεν βρίσκει έρεισμα σε άλλη διάταξη του νόμου», τόνισε στην απόφαση.
- Οσον αφορά το επιχείρημα της Υπουργού Οικονομικών ότι θα προκαλέσει τεχνικές δυσκολίες ή την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης από τους συζύγους, το ΣτΕ θεωρεί ότι αυτά ισχύουν πριν από δεκαετίες (αναλύθηκαν στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 1473/1984 όπως: αύξηση του αριθμού των δηλώσεων, καθυστέρηση σε εκκαθαρισμό τους, σύνταξη διπλών χρηματικών καταλόγων κλπ.). Το δικαστήριο υποστηρίζει ότι τα προβλήματα αυτά «έχουν εκλείψει προ πολλού, ενόψει των εν τω μεταξύ σημαντικών προόδων της τεχνολογίας, οι δυνατότητες των οποίων πρέπει να αξιοποιήσει η Φορολογική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση του έργου της», και ιδίως μετά το έτος 2001, οπότε ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι η υποβολή δήλωσης κοινής δήλωσης μπορεί να διευκολύνει τον υπολογισμό της φορολογίας των εγγεγραμμένων, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς την κοινή δήλωση, καθώς το άθροισμα των εισοδημάτων των συζύγων μπορεί να προκύψει και από ανεξάρτητες δηλώσεις.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ισχύουν και για τη χορήγηση των διαφόρων κοινωνικών παροχών και παροχών που κρίνονται σε οικογενειακό επίπεδο, με ανάληψη των σχετικών πληροφοριών από τους φορείς του Δημοσίου.

Επιτάσσει στον Υπουργό Οικονομικών να εξελίξει τα τεχνολογικά μέσα υποβολής και εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να εξυπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες της φορολογικής νομοθεσίας και όχι την εφαρμογή του βάσει των περιορισμών που απορρέουν από τις αδυναμίες των ηλεκτρονικών συστημάτων φορολογικής διοίκησης.

Σε αυτό το σημείο, το ΣτΕ αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης κοινών δηλώσεων εισοδήματος των συζύγων, αλλά ο σύντροφος πρέπει, αντίθετα, να υποβάλει κοινή δήλωση με τον σύζυγό του μόνο εφόσον και οι δύο συναινέσουν.

Η επιθυμία τους μπορεί να δηλώνεται κατά την υποβολή της κοινής δήλωσης, αλλά στην αντίθετη περίπτωση, όπου ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συναινεί, πρέπει να είναι δυνατόν να υποβάλει ο καθένας ξεχωριστά τις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με την εισοδήματά του. Η απόφαση δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα κληθεί να μελετήσει και να αποφασίσει για τις αλλαγές που απαιτούνται από την εφαρμογή της.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text