Οι παγίδες υπερφορολόγησης που «καίνε» τους ελεύθερους επαγγελματίες

Έξι παγίδες θα πρέπει να προσέξουν φέτος οι αυτοαπασχολούμενοι για την φορολογία εισοδήματος.


Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία έχει καταστεί πλέον επαχθής για την ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς κρύβει παγίδες υπερφορολόγησης που προκαλούν υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αναλυτικά: 

1. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα οφείλει να καταβάλλει φόρο εισοδήματος με βάση το μεγαλύτερο πόσο μεταξύ 

- Του πραγματικού καθαρού εισοδήματος( του καθαρού κέρδους) το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των δαπανών της επιχείρησής του από τις εισπράξεις που έχει πραγματοποιήσει από την πώληση των προϊόντων του ή την παροχή των υπηρεσιών του. 

- Του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ή τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, ΙΧ , πισίνες και άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει και των δαπανών που μπορεί να πραγματοποίησε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (αγορά ακινήτων, ΙΧ, σκαφών κλπ., την αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών, την αγορά τίτλων, μετοχων κλπ τη χορήγηση δωρεών προς τα παιδιά ή τους συγγενείς του.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, ο φόρος υπολογίζεται όχι με βάση του πραγματικού αλλά με βάση του υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και στην περίπτωση που από την επιχειρηματική δραστηριότητα προκύπτει ζημιά, η ατομική επιχείρηση φορολογείται βάσει τεκμηρίων για μη πραγματικό τεκμαρτό εισόδημα. 

2. Επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος προκύπτει φόρος εισοδήματος 22% από το πρώτο ευρώ. Σε περίπτωση τώρα που το ύψος του φορολογητέου (πραγματικού ή τεκμαρτού) εισοδήματος είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ τότε τα πέρα των 20.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστές από 29% έως και 45%. 

3. Επί του φόρου εισοδήματος - που υπολογίζεται με συντελεστές από 22% μέχρι και 45% σύμφωνα με την προαναφέρθεισα κλίμακα επιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος με συντελεστή 100%. Δηλαδή διπλασιάζεται! 

4. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομικώς επιχείρηση ή ελεύθερο επλάγγελμα, ανεξαρτήτως του εάν θα δηλώσει καθαρά κέρδη ή ζημιές, πρέπει να καταβάλει και φέτος τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. 

5 Αν το συνολικό φορολογητέο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα της ατομικής επιχείρησης υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει και ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται με συντελεστές από 2,2% έως και 10%.

6. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαθέτει αυτοκίνητο άνω των 1.928 κ εκ και παλαιότητας έως 10 ετών ή σκάφος θαλάσσης  μήκους άνω των 5 μέτρων τότε θα πληρώσει και φόρο πολυτελούς διαβίωσης με συντελεστές: 

- 5% επί του αντίστοιχου ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης για Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. και 

- 13% επί του αντίστοιχου ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης για Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.εκ. και για σκάφη θαλάσσης άνω των 5 μέτρων.