ΕΝΦΙΑ: Κείμενο μηνυτήριας αναφοράς κατά Γκ. Χαρδούβελη - Αικ. Σαββαΐδου (άρθρο 244 ΠΚ)

Αρχική | Οι Δράσεις μας | ΕΝΦΙΑ: Κείμενο μηνυτήριας αναφοράς κατά Γκ. Χαρδούβελη - Αικ. Σαββαΐδου (άρθρο 244 ΠΚ)

Η μήνυση κατατέθηκε την Τετάρτη 10/9/2014 και έλαβε Α.Β.Μ. Β2014/2016

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών

1) του Σωματείου “Έλληνες Φορολογούμενοι” που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Μνησικλέους 2 όπως εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Σιάτρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧ.

2) του Ιωάννη Σιάτρα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αμαρουσίου, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Κατά

1) Του Υπουργού Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Νίκης 5-7, Αθήνα, 2) της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου, Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα, και κατά παντός άλλου υπευθύνου σχετικά με την τέλεση του αδικήματος της καταπίεσης κατ' άρθρο 244 ΠΚ καθώς και οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης συμπεριφοράς προκύψει από τα αποδεικτικά στοιχεία και την διαδικασία της ανάκρισης.

Άρθρο 244 ΠΚ “Υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση”

Α. Παράθεση γεγονότων και αποδεικτικών στοιχείων – τεκμηρίων προς απόδειξη των αξιόποινων συμπεριφορών.

1. Στον Προϋπολογισμό του έτους 2014 που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), προβλέπονται έσοδα ύψους 2.650 εκατομμυρίων ευρώ. Η Βουλή των Ελλήνων, εξουσιοδότησε το Ελληνικό Δημόσιο να εισπράξει αυτό το ποσό και μόνον. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2014, κεφάλαιο 3, σελίδα 92 (συνημμένο 1) και “Κρατικός Προϋπολογισμός – Κεντρικές Υπηρεσίες”, σελίδα 13, υπό τον Κωδικό Αριθμό 0225 (συνημμένο 2). Αυτό σημαίνει ότι, με βάση την εξουσιοδότηση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία ενέκρινε το νόμο του Προϋπολογισμού του 2014, το σύνολο του ποσού που μπορεί να καταλογισθεί ως έσοδο από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (όπως αυτός θεσπίστηκε με το νόμο 4223/2013) μπορεί να φθάσει στο ανώτατο ύψος των 2.650 εκατομμυρίων ευρώ.

2.  Στην παράγραφο 2, του άρθρου 79 του Συντάγματος, αναφέρεται ότι “Όλα τα έσoδα και έξoδα τoυ Kράτoυς πρέπει να αναγράφoνται στoν ετήσιo πρoϋπoλoγισμό και τoν απoλoγισμό”. Παρέκκλιση από το παραπάνω μπορεί να γίνει μόνον από τον “κοινό νομοθέτη”, όταν υπάρχει ανάγκη και είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει του προϋπολογισμού και μόνον με βάση ειδικό κάθε φορά νόμο (δείτε απόφαση ΣτΕ (Ολομ.) 1685/2013).

3. Κατά την κοινοποίηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, που εκδόθηκαν –με την υπογραφή της κας Αικατερίνης Σαββαΐδου- στις 31/7/2014, προς όλους τους Έλληνες για τους οποίους έχει εφαρμογή ο νόμος 4223/2013, παρατηρήθηκαν πλήθος υπερβολικών χρεώσεων, χωρίς ωστόσο να είναι κανείς σε θέση να  πληροφορηθεί πως προέκυψαν. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για σφάλματα χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η επαλήθευση του σχετικού ισχυρισμού  αφού κανένας έλληνας φορολογούμενος δεν γνωρίζει πως προέκυψε το ποσό φόρου που του καταλογίστηκε.

4. Αυτή η ασάφεια σε συνδυασμό με τα υπέρογκα ποσά που βεβαίωσε το Υπουργείο Οικονομικών, προκάλεσαν κοινωνική αναστάτωση  σε βαθμό που η Κυβέρνηση αναγνώρισε τις υπερβολικές χρεώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά με ασαφή τρόπο, και αναγκάστηκε να δεσμευθεί για την επανέκδοση εκκαθαριστικών για το σύνολο των υπόχρεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ουδέποτε δημοσίευσαν το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε, στις 31/7/2014, στους φορολογούμενους από την εφαρμογή του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ ούτε πως προσδιορίζεται το ποσό του ΕΝΦΙΑ για κάθε φορολογούμενου. Σημειώνουμε δε ότι, ως είσπραξη κατά την έννοια του αρ. 244 ΠΚ νοείται και ο καταλογισμός από τον αρμόδιο υπάλληλο και όχι  μόνο η  εν στενή έννοια είσπραξη του ποσού (βλ ερμηνεία Ποινικού Κώδικα Μιχαήλ Μαργαρίτη, άρθρο 244 παρ. 3).

5. Σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.capital.gr (συνημμένο 3), ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στις Εφορίες κ. Τρύφων Αλεξιάδης, καταγράφεται ο παρακάτω διάλογος:
“Δημοσιογράφος: Κύριε Αλεξιάδη φαίνεται ότι παίζεται ένα περίεργο “παιχνίδι” με το θέμα του ΕΝΦΙΑ. Γιατί δεν παραδέχεται το Υπουργείο Οικονομικών επισήμως, ότι με τα λάθη ίσως που  έχει κάνει, έχει βεβαιώσει πολύ μεγαλύτερο φόρο από αυτόν που πραγματικά υπολόγιζε καθώς όπως ξέρουμε έχουν γίνει λάθη και στις αντικειμενικές αξίες και τα λοιπά; Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την τσέπη του πολίτη και για τα έσοδα του Υπουργείου Οικονομικών; Ποιο μπορεί να είναι αυτό το νούμερο;

Τρύφων Αλεξιάδης: Πρέπει σίγουρα το Υπουργείο Οικονομικών να βγει και με σαφήνεια να πει πόσο είναι το άθροισμα των εκκαθαριστικών που έχουν βγει για τον ΕΝΦΙΑ, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτό το νούμερο είναι εκατοντάδες εκατομμύρια πιο πάνω, πιθανά προσεγγίζει και το ένα δις, από τα 3,2 δις που υπολόγιζαν αρχικά ότι θα εισπράξουν. Πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών όπως  βγάζει κατά καιρούς προβλέψεις εκτιμήσεις να πει ότι το νούμερο του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε είναι για παράδειγμα αντί για 3,2 δις , 3,8 ή 4 δισ. και από αυτά με τις νέες ρυθμίσεις θα μειωθεί και θα φτάσει τα 3,3, τα 3,2.” (Δείτε τη συνέντευξη στο επισυναπτόμενο CD).

6. Σε άρθρο της εφημερίδας “Δημοκρατία” της 21/8/2014 με τίτλο «Εγκλημα εκ προμελέτης το φούσκωμα του ΕΝΦΙΑ» (συνημμένο 4) που υπογράφεται από τον έγκριτο δημοσιογράφο κ. Στέλιο Κράλογλου, αναφέρεται ότιΕγκλημα... εκ προμελέτης αποδεικνύεται στην πράξη ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος στήθηκε -σκοπίμως- με λάθη, πάνω σε εξωφρενικές τιμές, για να μπορέσει το υπουργείο Οικονομικών να υφαρπάξει επιπλέον χρήματα από όσα είχε προϋπολογίσει, δηλαδή 4,2 δισ. ευρώ, όταν η τρόικα και το Μνημόνιο περιορίζουν τις ορέξεις τους στα 3,2 δισ. ευρώ! Πληροφορίες που έχει συλλέξει η «δημοκρατία» αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει βεβαιώσει, σε περισσότερους από 6.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, επιπλέον φόρο ένα δισ. ευρώ (σε σχέση με όσα ανακοίνωσε επισήμως) ώστε, αν χρειαστεί αν κάνει αλλαγές στο χαράτσι ή αν εισπράξει λιγότερα, να μην πέσει έξω από τον μνημονιακό στόχο των 3,2 δισ. ευρώ.” Ενώ σε άλλο σημείο του άρθρου αναφέρεται ότι” Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνουν, ανεπισήμως, ότι όντως έχει βεβαιωθεί φόρος πάνω από τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν στην τρόικα, αλλά περιορίζουν το υπερβάλλον ποσό στα 570.000.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση το «ιδιοφυές» σχέδιο που εμπνεύστηκαν οι φορομπήχτες του υπουργείου Οικονομικών (που αποτυπώνεται στα εξωπραγματικά εκκαθαριστικά των πολιτών) είναι να δημιουργηθεί «λίπος» από τον φόρο ώστε αν τελικά αλλάξουν τα σχέδια και μειωθεί το χαράτσι, η κυβέρνηση να είναι καλυμμένη. Να υποστηρίξει, δηλαδή, ότι λειτούργησε προς όφελος των πολιτών από τη μία, χωρίς να τα «σπάσει» -από την άλλη- με την τρόικ
α.”

7. Στις 26 Αυγούστου, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση (συνημμένο 5) όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι:
“Υπάρχουν πληροφορίες ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ, παρά την αρχική πρόβλεψη για 3,2 δις, ξεπερνούν κατά εκατοντάδες εκατομμύρια την αρχική πρόβλεψη και είναι μεταξύ 3,5 και 4 δις! Η κατάσταση αυτή επιτρέπει βέβαια στην κυβέρνηση να προχωρά ανέξοδα σε μειώσεις των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ, αφού τελικά θα εισπράξει (δήθεν από λάθος!) τα αρχικά προβλεπόμενα.”

8. Στις 5 Αυγούστου 2014, μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών και την αναστάτωση που είχε προκληθεί σε ολόκληρη την κοινωνία, σε συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τριαντάφυλλος, ανέφερε: “Εμείς θεωρούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να έχει δει τα λάθη και τις παραλείψεις πολύ νωρίτερα. Θα έπρεπε η Γενική Γραμματεία Εσόδων να έχει βάλει τάξη στα ζητήματα του ΕΝΦΙΑ, θα έπρεπε να έχει δοκιμάσει ουσιαστικά την ηλεκτρονική εφαρμογή και θα έπρεπε να έχει ήδη δει ποιο είναι το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας του ΕΝΦΙΑ. Διότι αν η Βουλή των Ελλήνων πριν από λίγους μήνες ψήφισε ένα φόρο ονομαστικής αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων και σήμερα οι φόροι που εισπράττονται μέσα από τα Ε9 και την ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι πολλαπλάσιοι, αυτό δεν οφείλεται σε μια μεγάλη επιτυχία κάποιων τεχνοκρατών στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά οφείλεται σε μία λογική η οποία προφανώς δεν είναι συμβατή με το νόμο.
Επομένως, θα πρέπει να διασταυρωθεί ποιο είναι το συνολικό ποσό το οποίο εισπράττεται ή θα εισπραχθεί με βάση όσα ξέρουμε σήμερα από τα Ε9 των Ελλήνων πολιτών και εκεί να γίνουν άμεσα οι διορθώσεις
.” (Πρακτικά της Βουλής της απογευματινής συνεδρίασης της 5/8/2014, σελίδες 208-209 - Συνημμένο 6)

9. Το ότι η βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, στα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν στις 31/7/2014, έφθασαν ή και ξεπέρασαν το ποσό των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρεται σε σωρεία άρθρων στον Τύπο. Ενδεικτικά σας επισυνάπτω δύο απ’ αυτά (συνημμένα 7 και 8).

10. Παρά την αναγνώριση της υπερβολικής (και παράνομης) βεβαίωσης ΕΝΦΙΑ κατά την έκδοση των εκκαθαριστικών την 31/7/2014, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται για την έκδοση νέων εκκαθαριστικών με συνολικό ΕΝΦΙΑ που θα φθάνει στο ποσό των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που είναι ανώτερο απ’ αυτό που ενέκρινε η Βουλή με την ψήφιση του Προϋπολογισμού του έτους 2014 (ενδεικτικά δείτε τα συνημμένα 9 και 10).

Β. Υπαγωγή των πιο πάνω αξιόποινων πράξεων στις διατάξεις του άρθρου 244 του ποινικού κώδικα.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 244 του Ποινικού Κώδικα, όποιος εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, τιμωρείται με φυλάκιση. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης της αξιόποινης πράξης (καταπίεση) απαιτείται:

Ι) Το ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος να είναι υπάλληλος. Αυτή την ιδιότητα έχουν η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο Υπουργός των Οικονομικών, αλλά και άλλα πρόσωπα που θα πρέπει να προσδιοριστούν με την εισαγγελική έρευνα. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι με τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ καταλογίστηκαν ποσά φόρων που υπερβαίνουν το ποσό που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα υπάρχει η  παραπάνω αναφερόμενη καταγγελία του αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στις Εφορίες κυρίου Αλεξιάξη η οποία πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω καθώς και πλήθος άλλων μαρτυριών.

ΙΙ) Να έχει λάβει χώρα είσπραξη ή και καταλογισμός φόρων που δεν οφείλονται. Κατ’ αρχήν υπάρχουν οι ανωτέρω καταγγελίες που πρέπει να διερευνηθούν Για να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ποσό που καταλογίστηκε παράνομα θα πρέπει να λάβει χώρα εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί αν τα ποσά που καταλογίστηκαν στους Έλληνες φορολογούμενους  με τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ της 31.07.2014 αντιστοιχούν α) στην νομοθετική πρόβλεψη του σχετικού Νόμου και β) του ποσού που πρέπει να εισπραχθεί βάσει του Προϋπολογισμού.  Επαναλαμβάνουμε ότι η καταγγελία του κυρίου Τρύφωνος Αλεξιάδη πρέπει να αξιολογηθεί και να εξεταστεί περαιτέρω από την εισαγγελική αρχή.

ΙΙΙ) Να υφίσταται γνώση περί της μη υπάρξεως της οφειλής πέραν πάσης αμφιβολίας ότι, αυτά που εισπράττει  ή καταλογίζει  ΓΓΔΕ δεν οφείλονται κατά νόμο, αφού ο νόμος (Προϋπολογισμός του έτους 2014) περιορίζει τα συνολικά έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ στο ποσό των 2.650 εκατομμυρίων ευρώ. Η γνώση περί μη οφειλής θεωρούμε ότι ενυπάρχει και στο πρόσωπο πλήθους αρμοδίων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών τα οποία μόνο η εισαγγελική αρχή μπορεί να προσδιορίσει. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ που εκδόθηκαν την 31.7.2014 φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή της κυρίας Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

Παράλληλα, ως στοιχείο που εξηγεί την ύπαρξη δόλου θα πρέπει να ληφθεί  και το εξής: Όπως υποστηρίζει ο κ. Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στις Εφορίες κ. Τρύφων Αλεξιάδης, αλλά και όπως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ισχυρίζεται, η υπέρβαση του ποσού φόρου για το οποίο έχει υπάρξει η εξουσιοδότηση της Βουλής μέσω του Προϋπολογισμού, γίνεται με αποκλειστικό σκοπό να μειωθούν αυτά τα ποσά φόρων στη συνέχεια, ώστε να εμφανίσει η Κυβέρνηση ότι λειτουργεί προς όφελος των φορολογουμένων και να αποκομίσει έτσι πολιτικά και τυχόν άλλα οφέλη. Με άλλα λόγια υπάρχει η αιτίαση ότι έχει λάβει χώρα παράνομος καταλογισμός φόρων με σκοπό την μετέπειτα διαγραφή τους ώστε να εξωραιστεί η εικόνα της κυβερνήσεως. Και αυτή η καταγγελία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη

Τέλος, η τυχόν μεταγενέστερη έκδοση νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το σύνολο των υπόχρεων, δεν αναιρεί το αξιόποινο της πράξεως, αφού ως έγκλημα αποτελέσματος, ο νόμος τιμωρεί και την απόπειρα, η οποία -σε κάθε περίπτωση- έχει συντελεστεί.

Έννομο συμφέρον – Ενεργητική νομιμοποίηση

Με τις πράξεις αυτές πλήττονται άμεσα οι Έλληνες φορολογούμενοι, πολλοί εκ των οποίων είναι και μέλη του πρώτου εκ των μηνυτών (Σωματείο “Έλληνες Φορολογούμενοι” – αριθμός έγκρισης από Πρωτοδικείο Αθηνών: 556/8-2-2011), ενώ φορολογούμενος και υπόχρεος σε καταβολή ΕΝΦΙΑ είναι και ο δεύτερος των μηνυτών, αφού διαταράσσεται η κρατική λειτουργία στο ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα των οικονομικών συναλλαγών της Διοίκησης με τους πολίτες. Πλήττεται το κύρος της κρατικής διοίκησης, αφού με τις πράξεις αυτές εμφανίζεται ένα κράτος ανάλγητο, πονηρό και αναξιοπρεπές, το οποίο μεταχειρίζεται την αδιαφάνεια (αρνούμενο να παραδώσει στοιχεία για το σύνολο των καταλογισθέντων ποσών) και “τεχνάσματα” έτσι ώστε να υπερφορολογήσει τους πολίτες του και παράλληλα να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις. Κυρίως όμως πλήττονται εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια πολίτες, αφού αναγκάζονται να καταβάλουν φόρους τους οποίους αφενός μεν δεν οφείλουν κατά νόμο και αφετέρου -σε πλείστες περιπτώσεις- δεν έχουν να καταβάλουν, ή και αν ακόμη έχουν, η καταβολή των φόρων που δεν οφείλονται θα τους προκαλέσει σημαντική ελάττωση της περιουσίας τους και δυσχέρειες στη διαβίωσή τους.

Ως μάρτυρες προτείνουμε α) τον κ. αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στις Εφορίες κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη (επαγγελματική διεύθυνση: Λεωχάρους 2 - 6ος Όροφος, 10562 Αθήνα, Τηλ: 210 3622707, 210 3633260, 210 3608209, 210 3608228) και β) τον δημοσιογράφο κ. Στέλιο Κράλογλου (επαγγελματική διεύθυνση:  Ερατοσθένους 1 & Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παγκράτι, τηλ. 2130170400).

Επειδή συντρέχει επείγουσα περίπτωση για άμεση διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας σχετικά και με τέλεση αδικημάτων που  ενδεχομένως υπόκεινται σε βραχεία παραγραφή.

Επειδή το αδίκημα διώκεται αυτεπάγγελτα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 244 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΑΝ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ α) ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014, β) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΝΦΙΑ.

Προσάγουμε και επικαλούμαστε τα ακόλουθα έγγραφα:

1) Απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2014, κεφάλαιο 3, σελίδα 92, όπου αναφέρονται τα ετήσια έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ.

2) Απόσπασμα από το τεύχος «Κεντρικές Υπηρεσίες» του Προϋπολογισμού, σελίδα 13, όπου αναφέρεται ο κωδικός του ΕΝΦΙΑ (0225) και το ποσό που εγκρίθηκε από τη Βουλή για είσπραξη.

3) Αρχείο με βίντεο συνέντευξης του αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στις Εφορίες κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.

4) Άρθρο της εφημερίδας “Δημοκρατία” της 21/8/2014 με τίτλο «Εγκλημα εκ προμελέτης το φούσκωμα του ΕΝΦΙΑ».

5) Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΕΝΦΙΑ, της 26/8/2014.

6) Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Βουλής, σελίδες 208-209, που αφορούν στην απογευματινή συνεδρίαση της 5/8/2014.

7)  Άρθρο του κ. Θανάση Τσίρου, στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» της 10/8/2014, με τίτλο: «Οδηγός επιβίωσης με τον «αναθεωρημένο» ΕΝΦΙΑ για τα 6,1 εκατ. Φορολογούμενους».

8) Άρθρο της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» από τον ιστότοπο www.protothema.gr, της 4/9/2014, με τίτλο «Τρόικα-κυβέρνηση: Τα δύο «όχι» των δανειστών και η συμφωνία για αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ».

9) Άρθρο του κ. Θανάση Τσίρου, στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» της 7/9/2014, με τίτλο: «Αγώνας δρόμου για να σταλούν τα νέα ειδοποιητήρια πληρωμής του ΕΝΦΙΑ»

10) Άρθρο του ιστοτόπου «news247» (www.news247.gr), της 24/7/2014, με τίτλο «Συνάντηση Χαρδούβελη με αντιπροσωπεία ΠΑΣΟΚ για ΕΝΦΙΑ: Οριστικά 6 οι δόσεις»

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω περιέχονται και στον ηλεκτρονικό δίσκο (CD) το οποίο σας επισυνάπτω.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (2 σχολιάστηκε):

ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ την 17 Οκτωβρίου 2014
avatar
Η μηνυτήρια αναφορά είναι πλήρης και
συμφωνώ απολύτως με αυτήν χωρίς να είμαι νομικός βέβαια.
εχω όμως μια απορια το χαρατσι του
2011(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) ΕΕΤΗΔΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΓΙΑ 2011 ΚΑΙ 2012
ΑΛΛΑΞΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ "ΕΕΤΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΜΕΣΩ ΔΕΗ
ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ 2013 (Ε9-2014) ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΝΦΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 2015 ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥΛΗΘΗ
ΣΤΟ 2014 Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΠΑΛΙ ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΧΡΕΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΗ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟΝ ΜΑΙΟ
ΤΟΥ 2014. ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ??? ΕΑΝ ΝΑΙ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΝΑ e-mail ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ την 20 Σεπτεμβρίου 2014
avatar
Συμφωνω απολυτως με οσα αναφερετε σχετικα με το θεμα του ενφια και να προσθεσω οτι θεωρω τουλαχιστον ανηθικο να επιβαλονται φοροι σε ανθρωπους με χαμηλα εισοδηματα.Δηλαδη να μην φανε,να μην ταισουν τα παιδια τους κλ.δηλαδη να ζουν για τους φορους,αλλιως αν δεν μπορουν να το κανουν αυτο ας παρουν σειρα αυτοκτονιας.Εκει μας εχουν φθασει.Καθε μερα εχουμε 2-3 αυτοκτονιες και ας το κρυβουν.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!!
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
συνολικά: 2 | προβολή: 1 - 2

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text