Εκλογές – Διακυβέρνηση της χώρας

Αναρτήθηκε την 13-06-2014
Εκλογές – Διακυβέρνηση της χώρας

Για τις εκλογές και τη διακυβέρνηση της χώρας, υποστηρίζουμε:

•    Ένα σταθερό εκλογικό κύκλο και διενέργεια εκλογών κάθε τέσσερα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί με συνταγματική διάταξη.
•    Την εφαρμογή της απλής αναλογικής, χωρίς bonus πρώτου κόμματος.
•    Το διαχωρισμό μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας.
•    Τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.
•    Την καθιέρωση μικρών μονοεδρικών περιφερειών σε όλη τη χώρα.
•    Την άμεση επίλυση του ζητήματος της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού.
•    Τη σύνδεση της βουλευτικής αποζημίωσης με τον κατώτατο μισθό.
•    Την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης – οι βουλευτές ανήκουν στα ταμεία που ανήκαν πριν εκλεγούν.
•    τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα και τη σύνδεσή της με τα χρήματα που τα κόμματα αντλούν από την κοινωνία
•    τον ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων – θέσπιση του ελέγχου τους από ορκωτούς ελεγκτές
•    την αλλαγή στη νομοθεσία περί ευθύνης υπουργών
•    την αλλαγή στη φιλοσοφία της ισχύος της βουλευτικής ασυλίας – ασυλία θα έχουν οι βουλευτές μόνον για ζητήματα πολιτικού χαρακτήρα