Μικρότερο κράτος! Λιγότεροι φόροι! Ανταποδοτική και αναπτυξιακή φορολογία

Αναρτήθηκε την 13-06-2014
Μικρότερο κράτος! Λιγότεροι φόροι! Ανταποδοτική και αναπτυξιακή φορολογία

Πίσω από μία ισχυρή οικονομία υπάρχει -παντού και πάντα- ένα αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει, οπωσδήποτε, να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα. Ένα σύστημα “διαφανές”, με λιγότερους και πιο δίκαιους φόρους το οποίο θα εξαλείψει από τους πολίτες το αίσθημα της αδικίας και τους επιτρέψει να αναπτύξουν οικονομική και επιχειρηματική πρωτοβουλία, χωρίς εμπόδια.
Αυτό το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να έχει μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα αγωνιστούμε ώστε να θεσμοθετηθούν επίσημα, με τη μορφή “δικαιωμάτων των φορολογούμενων”, όπως έχουν θεσμοθετηθεί και σε πολλές άλλες χώρες.

Με βάση τα δικαιώματα αυτά, η φορολογία πρέπει:

Να είναι σταθερή, ώστε να επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Και όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει, να προβλέπει μεταβατικό χρονικό διάστημα μεταξύ των αλλαγών.

Να είναι απλουστευμένη, ξεκάθαρη και εύχρηστη, ώστε να μπορεί να την κατανοήσει και να την επεξεργαστεί ο μέσος πολίτης, χωρίς την αναγκαιότητα προσφυγής σε ειδικούς φοροτεχνικούς και λογιστές. Να είναι αυτοματοποιημένη, χωρίς επαφή των πολιτών με τις ΔΟΥ. Να μην έχει παραθυράκια, ασάφειες και φωτογραφικές διατάξεις. Να μην έχει διατάξεις που παγιδεύουν τους πολίτες.

Να είναι ανταποδοτική, προσφέροντας επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, καταργώντας την ανάγκη για κάλυψη των υπηρεσιών αυτών (υγεία, παιδεία, κλπ) από την ιδιωτική αγορά.

Να είναι δίκαιη και να φορολογεί τους πολίτες ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητές τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Να προστατεύει τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Να εμπιστεύεται τους πολίτες, τους οποίους θα πρέπει να εκλαμβάνει ως ειλικρινείς και όχι ως “κλέφτες” ή ως “εν δυνάμει φοροφυγάδες”, όπως συμβαίνει σήμερα. Να μην τους διαχωρίζει ανάλογα με το επάγγελμά τους. Να τιμωρεί όσους αποδεικνύονται μη ειλικρινείς, χωρίς όμως να τους εξοντώνει. Για όσους θεωρούν ότι αδικήθηκαν, να επιτρέπει την αμφισβήτηση των αποφάσεων του εφόρου μέσα από δίκαιες, λειτουργικές και γρήγορες διαδικασίες.

Να είναι λειτουργική ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Παράλληλα να δίνει πλήρη, ειλικρινή και ακριβή πληροφόρηση για τα έσοδα, την ταμειακή και την οικονομική κατάσταση του Κράτους, χωρίς να παραπλανά μέσα από εξωπραγματικές καταστάσεις και φανταστικά έσοδα τα οποία δε θα μπορούν ποτέ να εισπραχθούν.

Να είναι διαφανής, ώστε να μπορούν οι πολίτες να διαπιστώνουν τις πηγές και τις χρήσεις των εσόδων της φορολογίας και των άλλων πόρων του Κράτους.

Να είναι αναπτυξιακή. Να παρέχει τους πόρους για τη λειτουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού, αλλά όχι σπάταλου, Κράτους. Όμως, να μην είναι υπερβολική ώστε να καταλήγει να αποτελεί αντικίνητρο για την εργασία, την επένδυση και την οικονομική ανάπτυξη.

Να σέβεται την προσωπικότητα, τις αγωνίες και τη ζωή των πολιτών.

Οι θέσεις μας για τη φορολογία

Μεταξύ των ετών 2009 και 2014 οι Έλληνες υπέστησαν τη μεγαλύτερη αύξηση της φορολογίας που έχει επιβληθεί ποτέ σε σύγχρονο κράτος. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν από το 31,0% του ΑΕΠ κατά το 2010, σε 36,5% του ΑΕΠ κατά το 2014. Η τεράστια αυτή αύξηση σημειώθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (4 χρόνια), σε μία περίοδο πρωτοφανούς αύξησης της ανεργίας (από το 7,7% στο 27,9%) και σε ένα περιβάλλον πλήρους κατάρρευσης των εισοδημάτων (μέση μείωση κατά 35%). Παράλληλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η φορολογική πολιτική υπήρξε ασταθής (ψηφίστηκαν περισσότεροι από 80 φορολογικοί νόμοι), χωρίς προσανατολισμό και εντελώς άδικη (οριζόντια μέτρα κατά πάντων και απροθυμία για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής).

Η πολιτική αυτή δεν προκάλεσε απλά μία κοινωνική δυσφορία. Προκάλεσε μία εξαιρετική αβεβαιότητα (κάτι που είχε δραματικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη), οικονομική αστάθεια και δραματική επιδείνωση της θέσης των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων.
Κυρίως όμως, συνέτεινε στην όξυνση του αισθήματος της αδικίας αφού δεν κατόρθωσε να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, αλλά ούτε και να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις σε όσους έσπευσαν να φυγαδεύσουν τα (μαύρα) χρήματά τους στο εξωτερικό.

Η φορολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες πολιτικής για το κίνημά μας. Επί του θέματος αυτού θα αναπτύξουμε πλούσια αρθρογραφία, θα δημοσιεύουμε μελέτες και θα βασίσουμε μεγάλο τμήμα των δράσεων κοινωνικού και πολιτικού ακτιβισμού.

Οι βασικοί άξονες των θέσεών μας για τη φορολογία είναι:
•    Μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.
•    Αναδιάρθρωση των πηγών φορολογίας. Μείωση της έμμεσης φορολογίας η οποία είναι η πλέον άδικη για τα χαμηλά εισοδήματα.
•    Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.
•    Παροχή φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη.
•    Ενιαία φορολογική κλίμακα για όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους και την πηγή των εισοδημάτων τους.
•    Διατήρηση της προοδευτικής φορολογίας με πρόνοια για τους οικονομικά ασθενέστερους.
•    Κατάργηση κάθε φορολογίας εισοδήματος για τους πολίτες που το εισόδημά τους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.
•    Κατάργηση της “μονιμότητας” των έκτακτων εισφορών και προσδιορισμός του τρόπου και της νομιμότητας της επιβολής τους.
•    Λήψη σοβαρών μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.
•    Εμπέδωση φορολογικής συνείδησης στον πληθυσμό.
•    Φορολογικά κίνητρα για την αύξηση των γεννήσεων.