Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 15/10.5.2012

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Πρακτικά Δ.Σ. | Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 15/10.5.2012
image

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διοικητικού Συμβουλίου

αρ. 15/10.5.2012

του Σωματείου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

(Δημοσίευση της συζήτησης επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος)

 

Στην Αθήνα, στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ» (Μνησικλέους 2), την 10η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.45 μμ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού  Συμβούλιο του Σωματείου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού.

Παρόντες οι : 1) Γιάννης Σιάτρας, 2) Παναγιώτης Λάτας,  3) Κατερίνα Παπαδημητρίου , 4) Γιώργος  Τζάιδας , 5) Αναστάσης Γιόβας, 6) Χρήστος Κλειώσης, 7) Αντώνης Κοροπούλης (αναπληρωματικό μέλος)  και  8) Σταύρος Τερζάκης (αναπληρωματικό μέλος).

Απουσιάζουν οι : 1) Ζωή Κατσιάνη, 2) Καλλιόπη Ξενοπούλου (αναπληρωματικό μέλος).

 

Την συνεδρίαση διευθύνει ο Πρόεδρος, ο οποίος καλεί το σώμα να προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1ο : Έγκριση – Επικύρωση Πρακτικών της 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ. της 5.4.2012

Το Πρακτικό 14/5.4.2012 επικυρώνεται από τα μέλη.

 

Θέμα 2ο: Απολογισμός Προέδρου για τη δράση του Συλλόγου κατά το διάστημα από τη Γενική Συνέλευση της 1ης Απριλίου και την εκλογή νέου Δ.Σ. έως σήμερα

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για την απουσία δράσεων που παρατηρήθηκε κατά το διάστημα από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέχρι και σήμερα,  λόγω της προεκλογικής περιόδου σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι δύο εκ των μελών του Δ.Σ. κατήλθαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου ως υποψήφιοι συνδυασμών.  Επομένως, πέρα από τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους ως εκ του γεγονότος αυτού, εκρίθη ότι θα έπρεπε να αποφευχθούν και οιεσδήποτε παρερμηνείες από τη διασύνδεση των δύο ιδιοτήτων τους, ως μέλη του Δ.Σ. αφ’ ενός και ως υποψήφιοι αφ΄ετέρου.

 

Θέμα 3ο : Ενέργειες για την «επανεκκίνηση» της λειτουργίας του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι μετά τη λήξη της εκλογικής περιόδου, ο Σύλλογος είναι έτοιμος να επανέλθει στις δράσεις  του και μέσα στο πλαίσιο της αύξησης των θεμάτων που θα κληθεί να χειριστεί, που επιβάλλουν την απασχόληση ατόμων σε καθημερινή βάση στα γραφεία, ενημερώνει τα μέλη ότι, μετά από πρόταση του αναπληρωματικού μέλους Σταύρου Τερζάκη, βρίσκεται σε επαφή με αρμοδίους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχετικά με την υλοποίηση προγράμματος άσκησης πρακτικής των φοιτητών του, που θα επιτρέψει την ένταξη ατόμων στο εργατικό δυναμικό του Συλλόγου.


Θέμα 4ο : Παλαιότερες αποφάσεις του Δ.Σ. που πρέπει να τεθούν σε άμεση εφαρμογή

Μέσα στο πλαίσιο της «επανεκκίνησης» της λειτουργίας του Συλλόγου, ο Πρόεδρος εισηγείται την υλοποίηση παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ., οι οποίες δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και ειδικότερα :

α)  Μήνυση κατά του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας για τον δανεισμό των πολιτικών κομμάτων με αποδοχή ως εγγυήσεων τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις τους από το Κράτος

Κατόπιν σχετικής συζήτησης, επιλέγεται ομόφωνα αντί μηνύσεως να κατατεθεί αναφορά για την παράνομη πράξη που εν γένει συντελέστηκε με τη δανειοδότηση πολιτικών κομμάτων επί τη βάσει επισφαλών εγγυήσεων που συνίστανται στις μελλοντικές κρατικές επιχορηγήσεις που αυτά θα λάβουν, το ύψος των οποίων όμως δεν είναι ορισμένο αλλά διαφοροποιείται αναλόγως των ποσοστών τους σε μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις.

…………………………………………

Η επεξεργασία των ανωτέρω ζητημάτων ανατίθεται στον Χρήστο Κλειώση με την συνδρομή της Γραμματέως όπου αυτό είναι δυνατό.

 

Θέμα 5ο : Στήριξη του Συλλόγου στον Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων

Το θέμα εισηγείται το αναπληρωματικό μέλος Αντώνιος Κοροπούλης. Ακολουθεί σχετική συζήτηση και το θέμα απορρίπτεται για το λόγο ότι δεν εμπίπτει στους σκοπούς του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό του.

Θέμα 6ο : Συνεργασία του Συλλόγου με δικηγόρο που χειρίζεται υποθέσεις αιτημάτων συνταξιούχων

Το θέμα φέρεται με εισήγηση του αναπληρωματικού μέλος Αντώνιου Κοροπούλη, ο οποίος αναφέρεται στις συνέπειες του PSI σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, των οποίων η εξ΄ολοκλήρου κάλυψη από κρατήσεις των εργαζομένων προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα, από πλευράς ηθικής και δικαίου, στο «κούρεμα» που δέχθηκαν οι συντάξεις αυτές. Ενημερώνει επίσης το σώμα ότι σε περίπτωση που ο Σύλλογος αποφασίσει να ασχοληθεί με το θέμα, η δικηγόρος κα Σ.Α. είναι πρόθυμη να ενημερώσει σχετικά τα μέλη και να συνδράμει στην κίνησή αυτή. Κατόπιν σχετικής συζήτησης, τα μέλη καταλήγουν ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάμιξη του Συλλόγου στο θέμα των επικουρικών καθώς δεν άπτεται των σκοπών του μέχρι την επίσημη έγκριση του τροποποιημένου Καταστατικού, σε μεταγενέστερο στάδιο όμως επιφυλάσσεται να επανεξετάσει το ζήτημα.

 

Θέμα 7ο : Διερεύνηση εάν η επιβάρυνση και το κόστος των Κέντρων Κράτησης των αλλοδαπών ήταν σύμφωνη με τον προϋπολογισμό του 2012 σε σχέση με τους κωδικούς διάθεσης των κονδυλίων. Αποστολή σχετικού ερωτήματος σε αρμόδιους φορείς

Το θέμα εισηγείται ο Ταμίας και αφορά τα Κέντρα Κράτησης των αλλοδαπών που εξαγγέλθηκαν προεκλογικά από τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη και πάντως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του ΄12, για τα οποία προτείνει να διερευνηθεί κατά πόσον το κόστος κάλυψής τους μπορεί να αναχθεί σε συγκεκριμένους κωδικούς δαπανών, δεδομένου ότι δεν είχε προβλεφθεί η σχετική επιβάρυνση κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού. Ακολουθεί σχετική συζήτηση και η πρόταση απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.(ΝΑΙ : 1, ΟΧΙ :4, ΛΕΥΚΟ :1)

Θέμα 8ο : Διερεύνηση στοιχείων σχετικά με την είδηση περί αύξησης των αποζημιώσεων των συμβούλων του Υπουργείου Υγείας. Δυνατότητες παρέμβασης του Συλλόγου

Το θέμα φέρεται με εισήγηση του Ταμία, στον οποίον το σώμα αναθέτει την συγκέντρωση στοιχείων για την επιβεβαίωση της βασιμότητάς του, για να είναι δυνατή η επίσημη ανακίνησή του από το Σύλλογο

Θέμα 9ο : Υποβολή αναφοράς στη Βουλή με αίτημα τη μείωση του συνολικού κόστους των αποδοχών και άλλων προνομιών και απαλλαγών των βουλευτών και κυβερνητικών παραγόντων

Το θέμα εισηγείται η Γραμματέας, σε συνέχεια της απόφασης της προηγούμενης συνεδρίασης επί του θέματος 8 (β), η οποία αναφέρει την εκτίμηση ότι παρά την πληθώρα δημοσιευμάτων και διαμαρτυριών για την δυσαρμονία των μέτρων λιτότητας όσον αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας από τη μία και τους βουλευτές και κυβερνητικούς παράγοντες από την άλλη, των οποίων οι αμοιβές και λοιπά προνόμια παραμένουν σχεδόν ανέπαφα από τις κάθε φορά εξαγγελθείσες περικοπές, δεν αναμένεται να ευαισθητοποιηθούν οι ίδιοι για τον περιορισμό τους και προτείνει να υποβληθεί αναφορά στο νομοθετικό σώμα που αναλαμβάνει τον καθορισμό των αμοιβών αυτών με αίτημα τη μείωσή τους και την ευθυγράμμιση του σχετικού κόστους τους με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Κατόπιν σχετικής συζήτησης, το σώμα προκρίνει ότι ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να εμπλουτιστεί με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και συγκριτικά μεγέθη, που θα επεξεργαστούν τα μέλη ανά κατηγορία στο προσεχές διάστημα.

 

Θέμα 10ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

- Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι από τα Παιδικά Χωριά S.O.S. υπάρχει ενημέρωση ότι  με πρόσφατες φορολογικές διατάξεις επιβάλλεται φόρος στις οργανώσεις αυτές ύψους 300 ευρώ για κάθε παιδί που φροντίζουν στις κοινότητές τους και για το λόγο αυτό ζητούν την υποστήριξη του Συλλόγου, η οποία γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη. Με την υποβολή των σχετικών στοιχείων από τους αρμοδίους, θα προωθηθούν οι σχετικές ενέργειες. 

- Ο Πρόεδρος επίσης επαναφέρει το θέμα 9 της προηγούμενης συνεδρίασης σχετικά με την επαναφορά στον ιστότοπο του Συλλόγου του μηχανισμού καταγγελιών φοροδιαφυγής, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα μέλη μετά από σχετική συζήτηση και ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

- Το Σώμα επίσης συζήτησε την προώθηση των θεμάτων της δημιουργίας δημοσιοοικονομικής ενημερωτικής και στατιστικής ιστοσελίδας κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και της σύνταξης του κανονισμού ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που είχαν συζητηθεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση, τα οποία έχουν αναλάβει οι Αναστάσης Γιόβας και Αντώνιος Κοροπούλης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης.

Τα πρακτικά υπογράφονται ως ακολούθως

Πρόεδρος     Αντιπρόεδρος     Γραμματέας            Ταμίας            Τα μέλη

Γ.  Σιάτρας     Π. Λάτας       Κ. Παπαδημητρίου     Γ. Τζάιδας      Α.  Γιόβας, X. Κλειώσης

 Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (1 σχολιάστηκε):

Janice την 05 Σεπτεμβρίου 2014
avatar
You've captured this peyflcter. Thanks for taking the time! http://njirvy.com [url=http://xegfqumas.com]xegfqumas[/url] [link=http://iyywprfbtv.com]iyywprfbtv[/link]
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
συνολικά: 1 | προβολή: 1 - 1

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text