Το Κόστος της Δημοκρατίας: Έκδοση ειδικής μελέτης από το Σύλλογο

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Το Κόστος της Δημοκρατίας: Έκδοση ειδικής μελέτης από το Σύλλογο
image

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Μέρος 1ο: Η Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων

Έκδοση του Συλλόγου "Έλληνες Φορολογούμενοι"


Το ζήτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων έρχεται συχνά στην επικαιρότητα, επειδή είναι απ’ αυτά που προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ με τον τρόπο που προβάλλεται, προσφέρεται για εύκολη και ανέξοδη διαμαρτυρία, που συχνά φθάνει στα όρια του λαϊκισμού.

Όμως, η κύρια αδυναμία των διαλόγων που διεξάγονται στα τηλεοπτικά παράθυρα και των άρθρων που γράφονται στον Τύπο, συνήθως είναι η απουσία στοιχείων. Στοιχείων για τα ποσά και τους όρους της χρηματοδότησης των κομμάτων στην Ελλάδα και κυρίως, στοιχείων για το πώς έχουν τα μεγέθη αυτά στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, κατά το διάστημα του Δεκεμβρίου 2011 και του Ιανουαρίου 2012, πραγματοποίησε ειδική μελέτη, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση της νομοθεσίας κάθε χώρας, αλλά και στις αξιολογήσεις κάθε χώρας από τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και εξετάζει τα συστήματα και τις πρακτικές χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη μελέτη αυτή, την εξέδωσε σήμερα σε μορφή βιβλίου, με τίτλο:
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Μέρος 1ο: Η Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων.
(Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου)

Η εξέταση αυτή έχει ως σκοπό να πληροφορηθεί η ελληνική κοινωνία και οι έλληνες νομοθέτες, τις αρχές και τις μεθόδους που λειτουργεί το σύστημα της πολιτικής χρηματοδότησης σε άλλες χώρες, αλλά και το πώς τα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα κατορθώνουν, με λιγότερα κρατικά χρήματα, να επιτελούν το έργο τους, με πολύ μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας.

Το βιβλίο που εξέδωσε ο Σύλλογος δεν πωλείται. Αύριο θα διανεμηθεί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Πρόεδρο της Βουλής και στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τα οποία από τις 24 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν το διάλογο για την αναμόρφωση του υπάρχοντος συστήματος χρηματοδότησης των ελληνικών πολιτικών κομμάτων.
Παράλληλα, θα διανεμηθεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα στο σύνολο των βουλευτών και σε προσωπικότητες του πολιτικού και οικονομικού κόσμου.

Όσοι επιθυμούν να το διαβάσουν, μπορούν να το κατεβάσουν στον υπολογιστή τους και να το διαβάσουν σε μορφή pdf, αφού με τον τρόπο αυτό θα έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευθούν τους εκατοντάδες συνδέσμους που έχουμε συμπεριλάβει στην ηλεκτρονική έκδοση. Διαβάσετε το σύνολο του βιβλίου

Η έκδοση αυτή, είναι η προσφορά του Συλλόγου στον διάλογο που πρέπει να γίνει όχι μόνον ανάμεσα στους πολιτικούς, αλλά και ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας, για ένα θεσμικό ζήτημα που προσδιορίζει την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Όταν οι πολίτες είναι καλύτερα πληροφορημένοι και όταν η κοινωνία γνωρίζει τα δεδομένα, τότε οι απαντήσεις της στα προβλήματα είναι πάντα πιο σωστές!

Ας αναφέρουμε μερικά από τα στοιχεία που αναφέρει το βιβλίο:

Με βάση το μέσο όρο της περιόδου 2007-2011, προκύπτει ότι η ετήσια χρηματοδότηση προς τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα είναι € 64,42 εκατομμύρια. Από απόψεως ποσού, αυτή είναι η 5η μεγαλύτερη δαπάνη χρηματοδότησης κομμάτων στην Ευρώπη, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μόλις η 9η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό.

Η Ελλάδα έχει το 3ο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης ανά εγγεγραμμένο ψηφοφόρο, το οποίο φθάνει € 6,49. Το αντίστοιχο κόστος της Γερμανίας είναι μόλις € 2,14 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι € 2,44. (Δείτε σχετικό πίνακα)


Αναλογικά, η Ελλάδα δαπανά € 9,39 ανά έγγυρη ψήφο, ενώ η Γερμανία δαπανά € 3,08, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις € 3,73.

Οι διαφορές είναι πιο εντυπωσιακές στο επίπεδο των δαπανών, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ για την Ελλάδα, το ΑΕΠ και τα φορολογικά έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού αποτελούν το 1,85% και το 1,44% αντίστοιχα, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δαπάνες χρηματότησης των ελληνικών κομμάτων φθάνουν στο 6,88% του συνόλου των 27 χωρών!

Οι παραπάνω διαφορές είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές αν ληφθεί υπόψη ότι, στα γραφεία των ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών έχουν αποσπασθεί 857 δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι στην ουσία εκτελούν κομματική εργασία. Όταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσπώνται δημόσιοι υπάλληλοι για να στελεχώσουν κομματικά γραφεία, η αμοιβή τους συνυπολογίζεται στην ετήσια επιχορήγησή τους.

Πέραν όλων των παραπάνω, σύμφωνα με τις αναφορές της «Οργάνωσης Κρατών εναντίον της Διαφθοράς» (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ η νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων στη χώρα μας δείχνει να είναι αρκετά πλήρης, εν τούτοις σε πρακτικό επίπεδο η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται πλήρως. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, ουδέποτε έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση της νομοθεσίας χρηματοδότησης των κομμάτων ή της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών!

Το κυριότερο πρόβλημα που εντοπίζεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας είναι η αδυναμία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι και το ανώτατο εποπτικό όργανο για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων, να επιτελέσει το έργο της. Η Επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις ανώτατους δικαστικούς και από εκπροσώπους κάθε κόμματος (δηλαδή οι ελεγχόμενοι, είναι παράλληλα και ...ελεγκτές), ουδέποτε έχει διαπιστώσει κάτι το μεμπτό ή επιλήψιμο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πολιτικό χρήμα.

Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, ακολουθώντας μία ανεύθυνη πολιτική διαχείρισης των οικονομικών τους, έχουν βρεθεί καταχρεωμένα στις τράπεζες, ενώ έχουν υποθηκεύσει τις κρατικές επιχορηγήσεις πολλών ετών.

Τί μπορεί να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα; Ποιές μεταβολές θα πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία, αλλά και στην ίδια τη λειτουργία των κομμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της διαφάνειας και η ορθή λειτουργία των κομμάτων;

Βέβαια, από καμία χώρα δε λείπουν τα σκάνδαλα. Αυτό είναι ανθρώπινο και δύσκολο να θεραπευθεί. Όμως, σημασία έχει το πώς άλλες χώρες αντιδρούν στις παραβάσεις της νομοθεσίας. Σημασία έχει το ότι, δύσκολα θα δούμε άλλες περιπτώσεις τόσο μεγάλης «χαλάρωσης» των θεσμών και αδιαφορίας μπροστά στην απροκάλυπτη παραβίαση της νομοθεσίας, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Διαβάζοντας το βιβλίο, θα δούμε και περιπτώσεις συστημάτων όπου ο κρατικός έλεγχος και η εποπτεία απουσιάζουν εντελώς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη Σουηδία. Όμως, θα διαπιστώσουμε ότι, στις περιπτώσεις αυτές, την κρατική εποπτεία έχουν υποκαταστήσει συστήματα αρχών, που από μόνα τους έχουν δημιουργήσει και που εθελοντικά ακολουθούν τα κόμματα, έτσι ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τον τρόπο που εκλέγονται τα πρόσωπα που τον κυβερνούν.

Ακόμη, θα δούμε περιπτώσεις, όπως στη Γερμανία, όπου τα κόμματα έχουν επίσης αυτοδεσμευθεί σε θέματα διαφάνειας έχοντας μάλιστα απαρνηθεί το δικαίωμα της ασυλίας που δίνει ο νόμος στους βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει ψήφισμα με τίτλο “Αρχές που ισχύουν στις περιπτώσεις ασυλίας”, το οποίο έχει ενσωματωθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινοβουλίου και στο οποίο αναφέρεται με σαφήνεια ότι, οι προβλέψεις περί ασυλίας είναι ένα τυπικό ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την κοινοβουλευτική παράδοση και δεν έχει ως στόχο να λειτουργεί ως εμπόδιο για την ποινική δίωξη παρανομούντων βουλευτών.

Διαβάζοντας κάποιος τί συμβαίνει σε άλλες χώρες και συγκρίνοντας αυτά με την κατάσταση των ελληνικών υπερχρεωμένων κομμάτων, που εξακολουθούν να δαπανούν διπλάσια απ’ ότι εισπράττουν, θα αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους το Κράτος μας πτώχευσε. Και θα αναρωτηθεί εάν είναι ποτέ δυνατό να χρεωκοπήσουν κράτη όπως η Σουηδία, η Γερμανία, η Δανία ή ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία.

Όχι. Τα κράτη αυτά, υπό κανονικές συνθήκες, δε θα χρεοκοπήσουν ποτέ. Και αυτό, όχι επειδή οι πολίτες των κρατών αυτών είναι πιο έξυπνοι ή περισσότερο εργατικοί από εμάς. Δε θα χρεοκοπήσουν επειδή, επί αιώνες, στον κόσμο μας ισχύει μία βασική αρχή: Ο πλούτος των εθνών είναι η ποιότητα των θεσμών τους.


Η συγγραφή του βιβλίου:
Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Γιάννης Σιάτρας, οικονομολόγος και Πρόεδρος του Συλλόγου. Πολύτιμη βοήθεια στην έρευνα προσέφερε η Βάσια Κεφαλά, τελειόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εργάστηκε σε εθελοντική βάση.
Βοήθεια στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προσέφερε και ο Eldion Ballabani, τελειόφοιτος του τμήματος Λογιστικής των ΤΕΙ Χαλκίδας, ο οποίος επίσης εργάστηκε σε εθελοντική βάση.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου


Διαβάσετε το σύνολο του βιβλίου


(Σημείωση: Σας συνιστούμε να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο (166 σελίδες - μέγεθος 4,1 Mb) στο δίσκο σας, αφού η εμφάνιση των γραμμάτων είναι πιο καθαρή όταν εμφανίζεται απευθείας από πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF. Για να κατεβάσετε το αρχείο, επιλέξτε “λήψη αρχικού” από το μενού “Αρχείο”).

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Μέρος 2ο: Οι Αμοιβές των Πολιτικών - Το Κόστος Λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Ο Σύλλογος, ξεκινά τη συγγραφή του 2ου μέρους του έργου “Το Κόστος της Δημοκρατίας”. Το ζητούμενο στο β’ μέρος είναι η διερεύνηση του ζητήματος των αμοιβών των υπουργών και των βουλευτών στην Ελλάδα και η σύγκριση των (συνολικών) αμοιβών τους με τις αμοιβές των βουλευτών των υπολοίπων (μη πτωχευμένων) κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, θα ερευνήσουμε το ζήτημα του τρόπου και  του κόστους της λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το οποίο επίσης θα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα κόστη των άλλων Κοινοβουλίων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα θα συγκρίνουμε (και θα κρίνουμε) τον τρόπο που αυτά λειτουργούν.
Όπως και στο πρώτο μέρος του έργου, τα συμπεράσματα δε θα είναι μόνο ποσοτικά. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα, αφού αυτά είναι που τελικά κρίνουν την ποιότητα της Δημοκρατίας.

Για την έρευνα που θα ξεκινήσει τις προσεχείς μέρες, ο Σύλλογος θα χρειασθεί 3 τουλάχιστον εθελοντές. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εργασία στο έργο αυτό είναι η καλή και δημιουργική διάθεση, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η εξοικείωση με την έρευνα μέσα από το ίντερνετ.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην έκδοση του επομένου βιβλίου του Συλλόγου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-3242032 ή στείλτε μας emal στο greek.taxpayers@gmail.com

 

Σχετικά άρθρα:

Χρηματοδότηση των Κομμάτων: Ο Σύλλογος συμβάλλει στη βελτίωση των θεσμών!Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (10 σχολιάστηκε):

νικος την 19 Ιανουαρίου 2014
avatar
Προς τι τόσες μελέτες και τόσος ιδρώτας περί του κόστους λειτουργίας της δημοκρατίας? Για να καταλήξετε να καταδικάσετε τα κόμματα? Νομίζετε δηλαδή ότι αν κυβερνούσε την Ελλάδα ένα κόμμα με Σουηδούς δε θα είχε η Ελλάδα τεράστιο χρέος? Με τη μελέτη σας προσπαθείτε να ρίξετε όλη την ευθύνη για την κακή οικονομία στους πολιτικούς αλλά δεν μας λέτε ότι οι πολιτικοί εκτελούν εντολές εξωκομματικών συμφερόντων αφού αυτό είναι τα κόμματα: οργανώσεις ανθρώπων για την επιρροή στα κέντρα λήψεις αποφάσεων.
Όσο για τον ισχυρισμό ότι οι χώρες της βόρειας Ευρώπης δεν θα χρεοκοπήσουν ποτέ επειδή έχουν καλούς πολιτικούς αυτό δείχνει παντελή έλλειψη γνώσης μακροοικονομίας: Μια χώρα που έχει ανεπτυγμένη οικονομία το έχει καταφέρει χάρη στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων που τις κάνει ανταγωνιστικές στις αγορές και όχι χάρη στην εντιμότητα των πολιτικών. Όσο για το αν θα χρεοκοπήσουν αυτές οι χώρες σκεφτείτε 2η φορά την προφητεία σας πρωτού τη χρησιμοποιήσετε απλά για να εκφράσετε την απογοήτευσή σας από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Σαν κατάληξη θα ήθελα να ρωτήσω πως θέλετε να κυβερνηθεί η χώρα χωρίς κόμματα. Το ρωτάω γιατί η πρότασή σας δεν είναι εμφανής πουθενά και ανυσηχώ ότι υποστηρίζετε κάποιας μορφής δικτατορία.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
George Georgiou την 13 Νοεμβρίου 2012
avatar
Απο έρευνες στην Ελλάδα καλά πάμε (θα γίνουν και στην Κύπρο φαντάζομαι). Το πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν είναι Θεωρητικό αλλά ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Υπο την έννοια ότι συνεχώς γίνοντια έρευνες, λίστες κοκ για ψηλό κόστο Δημόσιου τομέα, για Βουλευτές, πολιτικούς, φοροδιαφυγή κλπ αλλά κανένας δεν εφαρμόζει στην πράξη ένα σχέδιο για να τα πατάξει αυτά γιατι απλούστατα οι ΠΡΩΤΟΙ που θα κληθούν να πληρώσουν για τις μαφίες τους είναι οι βουλευτές και οι πολιτικοί. Ε είτε χαζοί πρέπει να είναι είτε μεθυσμένοι για να ψηφίσουν ή ακόμα να προτείνουν ό,τιδήποτε εναντίον τους τη στιγμή που το σαμάρι στη ράχη του απλού κόσμου αντέχει ακόμα.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Στέφανος Αλευράς την 16 Μαϊου 2012
avatar
Συγχαρητήρια γιά την μελέτη. Δεν πειράζει που κάποιοι αναγνώστες θα συγκρίνουν τον φάντη με το ρετσινόλαδο, ήτοι τι κέρδος βγάζει η τάδε επιχείρηση, σε σχέση με την χρηματοδότηση των κομμάτων από τον φορολογούμενο.
Αυτό που έχει σημασία είναι κάποιος φορολογούμενος με κοινή λογική να μάθει που σπαταλιώνται αυτά που δίνει και να αντιδράσει ανάλογα.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
1
Γιάννης Σιάτρας την 21 Ιανουαρίου 2012
avatar
Αγαπητέ κύριε Στέργιο.
Προφανώς, είτε δε διαβάσατε τη μελέτη με προσοχή, είτε επικεντρωθήκατε πολύ στο δένδρο και χάσατε την εικόνα του δάσους.

Κανείς δεν επικρίνει τη Δημοκρατία μας, ή το πόσο μας κοστίζει. Αν ψάξετε στο ίντερνετ, θα διαπιστώσετε ότι η έκφραση "το Κόστος της Δημοκρατίας" δεν είναι ούτε επικριτική, ούτε ειρωνική προς το πολίτευμα και την ιδέα της Δημοκρατίας. Είναι μία έκφραση η οποία θέλει να επικεντρωθεί στη διάσταση του πολιτικού χρήματος και στα όσα αδιαφανή γίνονται στον τομέα αυτό.

Η ουσία της μελέτης δεν ήταν οι αριθμοί. Ήταν το ότι, στην Ελλάδα, πληρώνουμε, αναλογικά με τις δυνάμεις της οικονομίας μας, πολλαπλάσιο κόστος για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, αλλά στην ουσία, εξακολουθεί να υπάρχει αδιαφάνεια. Υπάρχει μία Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από βουλευτές, οι οποίοι ελέγχουν τους ...εαυτούς τους! Και οι οποίοι επί 27 χρόνια, δε βρήκαν κάτι μεμπτό στο όλο σύστημα. Τον φαρισαϊσμό και το στρουθοκαμιλισμό καταδικάζουμε με τη μελέτη μας.

Επιπλέον, καταδικάζουμε και τα κόμματα. Που λειτουργώντας αδιαφανέστατα, έχουν διπλά, τριπλά και τετραπλά βιβλία και στο τέλος καταλήγουν να δανείζονται από τις κρατικές τράπεζες, ενώ ξέρουν ότι δε μπορούν να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους.

Τα κόμματα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χειρίστηκαν και την Ελλάδα. Αυτό καταδικάζουμε και όχι τα 193 ή τα 393 ευρώ που τους πληρώνουμε.

Τα περί Βαρδινογιάννη και των κερδών του, είναι -τουλάχιστον σ' αυτή τη μελέτη- εκτός θέματος.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο διάλογο!
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
5
stergios την 21 Ιανουαρίου 2012
avatar
Το κόστος των κομμάτων (2)


Ολόκληρη η Βουλή μαζί με τους 300 βουλευτές και τους υπερδιπλάσιους αν δεν κάνω λάθος πλουσιοπάροχα αμειβόμενους υπαλλήλους κοστίζει, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 2012, 170.972.000, δηλαδή μια ολόκληρη Βουλή δεν θα κοστίσει ούτε το 81,4% των κερδών του Βαρδινογιάννη για όλο το 2011. Έτσι για να έχουμε μέτρο να ξέρουμε τι μας γίνεται. Σκεφτείτε να μαζέψουμε όλα τα εμφανιζόμενα και αποκρυπτόμενα κέρδη των κεφαλαιοκρατών και να κάνουμε συγκρίσεις! Ας πούμε μια ομάδα μεγάλων επιχειρήσεων (τράπεζες κλπ) είχε επίσημα δηλωμένα κέρδη, το 2008, 5 δισεκ. Το κόστος της Βουλής μπροστά του είναι το… 0,34% των κερδών αυτών! Είπατε κάτι και γι αυτό;
Θα μπορούσε η Ελληνική βουλή να στοιχίσει λιγότερα ώστε να περισσεύουν περισσότερα για τους κεφαλαιοκράτες; Μα φυσικά, το δείχνει η ΕΕ. Άλλωστε δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και νομίσουμε ότι όταν το κεφάλαιο φωνάζει ότι μας κοστίζει η Βουλή θέλει να τα μοιράσει στο λαό. Ούτε να νομίσει ότι αν καταργηθεί η Βουλη θα ευτυχίσουμε με δικτατορία από τα λεφτά που θα… περισσέψουν.

Γιατί οι μεν που κοστίζουν στην ελληνική κοινωνία δισεκατομμύρια μένουν στο απυρόβλητο και οι δε βάλλονται συνεχώς λες και κρατάνε στα σεντούκια τους τον κλεμμένο πλούτο; Μήπως δεν ξέρουμε ποιος έχει τον πραγματικό πλούτο της χώρας και ποιος τον βγάζει έξω με τη σέσουλα;

Και για να μη παρεξηγηθώ, δεν είμαι οπαδός του αστικού κοινοβουλίου, για την αντικατάστασή του με λαϊκό κοινοβούλιο παλεύω αλλά απέναντι σε αφοριστικές κατηγορίες που υποκρύπτουν (όχι ο συγγραφέας να εξηγούσατε) μέχρι και κατάργηση κατεκτημένων αστικών συνταγματικών δικαιωμάτων πίσω από φωνές «κόστους» δεν κάνω έκπτωση.

Όσο για το «κόστος» δεν θεωρώ ότι η δημοκρατία κοστίζει. Είμαι όμως υπέρ της διάθεσής του κόστους, ίσως και αυξημένο, για την καλύτερη λειτουργία αυτής της δημοκρατίας όσο υπάρχει, και υπέρ της κατάργησης της χρηματοδότησης των κομμάτων και αντικατάστασή τους με ευρείες κοινές υπηρεσίες για τη λειτουργία τους ώστε να επιτελούν το έργο τους χωρίς κομπίνες και υπέρ της θέσης του ΚΚΕ για τις βουλευτικές αποζημιώσεις και τις συντάξεις (ανάλογα με τα ένσημα στο ΙΚΑ ή στο όποιο ταμείο ασφαλίστηκε όσο δούλευε πραγματικά).

Όσο για την ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων λέτε να μη τα ξέρουμε ποιοι χρηματοδοτούν ποιούς; Είναι λίγα αυτά τα λεφτά που κάνουν τα κόμματα μαριονέτες; Και η δήθεν διαφάνεια της δήθεν διάφανης ιδιωτικής χρηματοδότησης τι θα αποφέρει; Μόνο τον έλεγχο του ΚΚΕ και των κομμάτων της Αριστεράς όπως είναι μάλλον ο στόχος. Τίποτα άλλο αφού τα διπλά βιβλία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο. Άλλωστε τα συνεχή σκάνδαλα σχέσεων κεφαλαίου κυβερνητών είναι αψευδείς μάρτυρες.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
-5
stergios την 21 Ιανουαρίου 2012
avatar
Το κόστος των κομμάτων (1)

Τρομερά στοιχεία! Αντί να καταρρίπτουν τα κόμματα καταρρίπτουν τη θεωρία της αφαίμαξης του λαού από τα κόμματα. Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται, μια τετραμελής οικογένεια με δυο ψηφοφόρους πλήρωσε για 30 χρόνια για τη χρηματοδότησης των κομμάτων 389,4 ευρώ ή 12,98 ευρώ το χρόνο! Αν ψήφιζε όλη η οικογένεια θα πλήρωνε για 30 χρόνια 778,8 ευρώ. Μπράβο φίλοι μου! Αν σε κάθε ψηφοφόρο στα 30 χρόνια της δημοκρατίας τα κόμματα του στοίχισαν… 194,70 ευρώ και ωρυόμαστε, τότε δεν είμαστε σοβαροί.

Για σταθείτε ρε φίλοι μου. Αυτό είναι το κόστος για το οποίο κάθε καρυδιάς καρύδι ωρύεται και μας λέει ότι έτσι βούλιαξε η χώρα; Άλλο είναι το πρόβλημα και είναι όχι το κόστος των κομμάτων αλλά το κόστος των πολιτικών υπηρέτησης του κεφαλαίου που εφάρμοζαν τα κόμματα εξουσίας με τις οποίες το κεφάλαιο αφαίμαξε την Ελλάδα και φόρτωσε τα κλεμμένα του, με τη μορφή δανείων, στον λαό.

Άλλο να λες μας τη βούλιαξαν με τις πολιτικές τους και πρέπει να ανατραπούν (οι πολιτικές) και άλλο να λες μας τη βούλιαξε η χρηματοδότηση των κομμάτων και πρέπει «να καταργηθούν τα κόμματα» (απόφαση ΛΣ Συντάγματος 13 και 14/6/2011). Να είμαστε και λίγο σοβαροί.

Και επειδή κάποιος θα μιλήσει για τις αμοιβές των βουλευτών που (και αυτοί) οι μισθοί (τι παράξενο!) βούλιαξαν τη χώρα στα χρέη, θα πρέπει αυτό να αποδεικνύεται. Είναι κανένας που θα ήθελε να συγκρίνει πχ τις αμοιβές των βουλευτών με τα κέρδη του Βαρδινογιάννη; Έτσι για να ξέρουμε πόσα παίρνει ο διαχειριστής της πολιτικής εξουσίας του κεφαλαίου και πόσα ο κεφαλαιοκράτης κρατάει για τον εαυτό του.


Ένας βουλευτής κοστίζει 45.500 ευρώ το εξάμηνο και αν βάλουμε όλα τα των επιτροπών κοστίζει περίπου 91.000. Αυτό ισούται με το… 0,86% των κερδών του εξαμήνου του 2011 του Βαρδινογιάννη!!! Είπε κανείς τίποτα;
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
-4
Γιάννης Σιάτρας την 19 Ιανουαρίου 2012
avatar
Προς Δ.Ε.
Ναι, αρκετά παραλείφθηκαν. Ενδεχόμενα μάλιστα να υπάρχουν και άλλα στοιχεία που παραλείψαμε. Όμως, θελήσαμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα θέματα, για συγκεκριμένες περιόδους. Ίσως ήταν θέμα διαθέσιμου χρόνου και όγκου του βιβλίου.
Σας ευχαριστούμε για το σχόλιό σας.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
0
Γιάννης Σιάτρας την 19 Ιανουαρίου 2012
avatar
Κύριε Λιβιεράτε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Και εγώ φοβάμαι ότι πολλοί από τους πολιτικούς μας θα το βάλουν στη βιβλιοθήκη τους. Όμως, όπως αναφέρετε και εσείς, το ζητούμενο είναι να το διαβάσουν όσοι πιο πολλοί έλληνες γίνεται.
Και αυτό θα είναι κάτι πολύ θετικό. Μία μεγάλη νίκη. Και ένας μεγάλος θετικός σπόρος.
Η γνώση, η ξεκάθαρη, αχρωμάτιστη γνώση προς το λαό, είναι η δύναμη που τελικά, μετά από φάσεις κρίσης, θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί η νέα, καλύτερη Ελλάδα.

Και ξέρετε, όσο και να κρύψουν μελέτες που προβάλλουν την αλήθεια και τις συγκρίσεις, σήμερα δε μπορούν να σταματήσουν το ποτάμι της γνώσης.

Σε 24 μετά την ανάρτησή του, το αρχείο έχει "κατέβει" πάνω από 1000 φορές. Και πόσες άλλες φορές "ξεφυλλίστηκε" χωρίς να κατέβει;
Αυτό είναι μία μεγάλη νίκη. Ένα λιθαράκι στο έργο της διαύγειας της πολιτικής και της βελτίωσης της Δημοκρατίας μας.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
2
Δ. Ε. την 19 Ιανουαρίου 2012
avatar
Ενδιαφέρον.
Ωστόσο δεν αναφέρεται εδώ
ότι υπάρχουν ένα δύο μικρά εξωκοινοβουλευτικά κόμματα,
το οποία,
δεν δέχτηκαν ποτέ να λάβουν τέτοια χρήματα, καταδικάζοντας τις σχετικές πολιτικές.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
-2
Γερασιμος Λιβιεράτος την 18 Ιανουαρίου 2012
avatar
Αγαπητέ κε Σιάτρα,
Αξιέπαινη η προσπάθεια σας , να συγκεντρώσετε τοσα στοιχεία και πηγές για την ερευνα και να γράψετε αυτό το βιβλίο σε τόσο συντομο χρονικό διάστημα.
Επιβεβαιώσατε οτι είμαστε ένα τριτοκόσμικό πολιτικά διακυβερνούμενο κράτος, που η δημοκρατία δεν έχει απλά υψηλότατο κόστος αλλά και σοβαρό ελλειμα. Ποιος αλλωστε πολιτικό πρόσωπο τιμωρήθηκε για τα μαύρα ταμεία της Siemens?
Θα το διαβάσω με ενδιαφέρον.

Δυστυχώς ο κόπος σας να το παραδώσετε στον πρωθυπουργό και στους υπουργούς και στα κομματα φοβαμαι οτι θα πάει χαμένος. Θα το βάλουν στη βιβλιοθήκη τους , "περηφανοι" για τα κατορθώματα τους.
Να είστε βεβαιος οτι γνωρίζουν πολύ καλά πόσο δημοσιο χρήμα από τους ελληνες φορολογούμενους έχουν κατασπαταλήσει και με ποιο τρόπο διοτι πολύ απλά εκεινοι νομοθετούσαν και συνεχίζουν να διαιωνιζουν αυτή την προκλητικη χρηματοδότηση 25 και πλεόν χρόνια τώρα.
Αλλωστε έχουν διαλύσει κάθε εννοια ηθικής με τα νομοθετηματα εκτρωμα ωστε να νομιμοποιούν κάθε παράνομη και υποπτη χρηματοδοτηση κατω απο το τραπέζι.

Ευχομαι να το διαβάσουν οσο περισσοτεροι ελληνες μπορούν , για να συνειδητοποιήσουν και οι τελευταιοι δυσπιστοι οτι τα πολιτικά κομματα αλλά και τα πρόσωπα που ασκησαν εξουσια μετά την μεταπολίτευση (τουλάχιστον) εκτός από την βαριά ευθυνη για την κατάσταση της χώρας που έχουν, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.
Επικροτήστε αυτό το σχόλιο υπερψηφίζοντάς το Αποδοκιμάστε αυτό το σχόλιο καταψηφίζοντάς το
6
συνολικά: 10 | προβολή: 1 - 10

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text