3η Τροποποίηση - Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχική | Οι Δράσεις μας | Κανονισμός Λειτουργίας | 3η Τροποποίηση - Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
image

Με στόχο την καλύτερη λειτουργία των οργάνων του Συλλόγου, αλλά την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν σε τακτική βάση, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Στο Τμήμα Δ, παράγραφο 2, μετά το εδάφιο (ε) προστίθενται:

(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται την πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και εάν η ημέρα αυτή είναι αργία, ή εάν τα μέλη του ΔΣ έχουν αποφασίσει για μετάθεση της σύγκλησης, τότε το Σώμα συγκαλείται την αμέσως επόμενη Πέμπτη.
(ζ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να θέτει θέματα για συζήτηση στο αμέσως επόμενο Δ.Σ., έως την 2:00 μμ, της ημέρας της σύγκλησης του Σώματος.
(η) Κάθε μέλος του Συλλόγου, μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση του θέματος για συζήτηση μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
1) Με κατάθεσή του στα γραφεία του Συλλόγου,
2) Με απλή επιστολή του (ενυπόγραφη) που παραλαμβάνεται ταχυδρομικώς,
3) Με απλή επιστολή του (ενυπόγραφη) που παραλαμβάνεται με fax,
4) Με email.
Το θέμα εισάγεται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., εφ’ όσον έχει υποβληθεί έως τις 2:00 μμ, της Παρασκευής που προηγείται της συνεδρίασης.
Την υποβολή του θέματος θα πρέπει να συνοδεύει επαρκής ανάπτυξή του, καθώς και η πρόταση του μέλους επί του θέματος που υποβάλλει.

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλιά σας και προτάσεις σας, έως την 18/11/2011.
Η τροποποίηση θα τεθεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία στα μέλη του Δ.Σ., στις 21/11/2011.


Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Είσοδος Μελών
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text