Οι ΦορολογούμενοιΟ Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ είναι ένας ανεξάρτητος,  μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Το Καταστατικό του Συλλόγου υπογράφηκε από τα ιδρυτικά του μέλη στις 21 Μαρτίου 2010 και εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 8 Φεβρουαρίου 2011, με την υπ' αριθμόν 556/2011 απόφαση του. Ο αριθμός καταχώρησης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών είναι: 28450/18-3-2011. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, της 1ης Απριλίου 2012, το Καταστατικό τροποποιήθηκε. Η τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 292/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ είναι μέλος του European Taxpayers Association.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 997890410 - ΔΟΥ Ε' Αθηνών

Διεύθυνση: Μνησικλέους 2 & Μητροπόλεως 43, 105 56, Αθήνα (6ος όροφος) (Δείτε τη διεύθυνσή μας στο χάρτη)

Τηλέφωνο: 210-3242032, Fax: 210-3242802

e-mail: greek.taxpayers@gmail.com

 

Καταστατικό Συλλόγου
Κανονισμός Λειτουργίας Συλλόγου
Ιστορικό - Σκοποί - Δράσεις
Τί επιδιώκει ο Σύλλογος;
Δημόσιο Ημερολόγιο

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η προστασία των συμφερόντων του έλληνα φορολογούμενου.
  2. Η προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων στους δημόσιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  3. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρησή του έλληνα φορολογούμενου και του ασφαλισμένου σε δημόσιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  4. Η υποβοήθηση των φορολογούμενων στην κατανόηση των φορολογικών υποχρεώσεων και διαδικασιών καθώς και των υποχρεώσεων και διαδικασιών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
  5. Η εμπέδωση της φορολογικής και ασφαλιστικής συνείδησης στους έλληνες πολίτες.
  6. Η υποβολή προτάσεων και πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε θέματα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης και γενικά θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της οικονομίας.
  7. Η εκπροσώπηση των μελών του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και στα όργανα της Δικαιοσύνης.
  8. Η ανάληψη ενεργειών που θα βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  9. Ο κοινωνικός έλεγχος των δαπανών της δημόσιας διοίκησης.
  10. Η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του έλληνα φορολογούμενου,του ασφαλισμένου σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και της ελληνικής οικονομίας.

 

Πρακτικά της 1ης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2011
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου


Είσοδος Μελών