ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


Aπόφαση 5/2018 του ΣτΕ

Δεν επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση φορολογικής επιβάρυνσης, εάν δεν έχει κοινοποιηθεί εγκύρως στον υπόχρεο η καταλογιστική πράξη. Οι καταλογιστικές πράξεις…

περισσότερα