ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ


Τα φορολογικά συστήματα στην Πελοπόννησο από την Άλωση του 1204 μέχρι το τέλος της Τουρκοκρατίας  Η φορολογία επί Ενετικής και Τουρκικής κυριαρχίας σε Πελοπόννησο - Αργολίδα

Τα φορολογικά συστήματα στην Πελοπόννησο από την Άλωση του 1204 μέχρι το τέλος της Τουρκοκρατίας Η φορολογία επί Ενετικής και Τουρκικής κυριαρχίας σε Πελοπόννησο - Αργολίδα

Στο κείμενο που ακολουθεί, επιχειρείται να γίνει μια συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των φορολογικών συστημάτων που ίσχυσαν στην Πελοπόννησο -με…

περισσότερα