Πού θα οδηγήσει η διεύρυνση της φορολογικής βάσης στον ΕΝΦΙΑ

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη ριζική αναμόρφωση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών παρουσιάζει αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κεφάλαια της έκθεσής της, τα οποία αναφέρονται στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας. Η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο μεταξύ άλλων θα εξισώσει τις αντικειμενικές με τις αγοραίες αξίες των ακινήτων σε πολύ μεγάλη έκταση της ελληνικής επικράτειας, θα οδηγήσει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης επί της οποίας θα επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και εν τέλει στην αναπροσαρμογή των συντελεστών και των κλιμακίων υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, καθώς επίσης και στην τροποποίηση των παραμέτρων υπολογισμού των λοιπών φόρων στην κατοχή και την απόκτηση ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει, εξάλλου, ότι το μέτρο της τριετούς αναστολής του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νέων οικοδομών ενδέχεται να μην είναι σύμφωνο με την κοινοτική οδηγία για τον ΦΠΑ και υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του θα προκαλέσει την παραοικονομία στον κλάδο της οικοδομής. Αναλυτικά, η Κομισιόν σημειώνει τα εξής: Η νέα κυβέρνηση συμφώνησε να προβεί σε νέα ουσιαστική μεταρρύθμιση στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η μεταρρύθμιση αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ και των άλλων φόρων ακίνητης περιουσίας. Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση θα προβλέπει: α) Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος των αντικειμενικών τιμών ζώνης για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών της ακίνητης περιουσίας σε όλες τις αστικές περιοχές της χώρας έως τον Φεβρουάριο του 2020. Το σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα καλύπτει από 85% έως 100% των περιοχών του αστικού πληθυσμού. β) Αναπροσαρμογή όλων των αντικειμενικών τιμών ζώνης ώστε να προσδιορίζουν τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων στα επίπεδα των τιμών της αγοράς, όπως αυτά καθορίστηκαν από την εθνική αξιολόγηση αποτίμησης υψηλής ποιότητας. Η δράση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2020. γ) Αναθεώρηση του συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων που βρίσκονται σε μη αστικές περιοχές, με βάση την ισχύουσα ταξινόμηση ακινήτων, μέχρι τον Μάιο του 2020. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις για την εφαρμογή του νέου συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2020, ώστε τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2020 να εκδοθούν και να αποσταλούν στους φορολογούμενους τον Αύγουστο του 2020. Εταιρικά ομόλογα Προκειμένου να ανοίξουν οι αγορές εταιρικών ομολόγων σε εξωτερικούς επενδυτές, οι αρχές θα έχουν καταργήσει την παρακράτηση φόρου στα εγχώρια εταιρικά ομόλογα για μη κατοίκους από την Ε.Ε. και άλλες χώρες με συμβάσεις διπλής φορολογίας με την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο ευθυγραμμίζεται η φορολογική μεταχείριση των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι πιθανό να δώσει σημαντική ώθηση στη χρηματοδότηση μέσω της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Επιφυλάξεις για αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα Το μέτρο της τριετούς αναστολής της επιβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών, το οποίο προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, αξιολογείται επί του παρόντος όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με την οδηγία ΦΠΑ της Ε.Ε. Τέτοιες εξαιρέσεις παρέχονται για μεταβιβάσεις κτηρίων, αλλά μόνο αν δεν είναι νέες. Οι μεταβιβάσεις νέων κτηρίων από υποκείμενο στον φόρο υπόκειται στον ΦΠΑ, χωρίς τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να αναστέλλουν την καταβολή αυτού του φόρου σε όλη την αλυσίδα. Επιπλέον, η αναστολή του ΦΠΑ ενέχει τον κίνδυνο να αυξηθεί το ποσοστό της παραοικονομίας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενθάρρυναν τις αρχές να αναπτύξουν εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο οικοδομικός τομέας στην Ελλάδα και να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας. www.naftemporiki.gr