Συνοπτικός οδηγός ΔΣΑ εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2018

Αναρτάται συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ 2017-2018, ο οποίος συντάχθηκε με ευθύνη του συμβούλου του ΔΣΑ κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου και της Ασφαλιστικής Συμβούλου ΔΣΑ κυρίας Αγγελικής Πλατή.

Στον οδηγό παρέχονται οδηγίες για έλεγχο των ειδοποιητηρίων Μαρτίου 2018 σε σχέση με τον συνυπολογισμό των γραμματίων, καθώς επίσης και για τον έλεγχο της ορθότητας της εκκαθάρισης.

Δείτε τον οδηγό ή κατεβάστε τον από εδώ.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 2017-2018


Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του ΔΣΑ και προκειμένου να παρασχεθεί η ανάλογη ενημέρωση στους συναδέλφους, συντάχθηκε ο παρών συνοπτικός οδηγός, με οδηγίες βήμα - βήμα προκειμένου, οι συνάδελφοι να μπορούν να κατανοήσουν και να ελέγξουν τη δική τους περίπτωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκκαθάριση διενεργήθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 2.5.2018. Συνεπεία της τεράστιας αυτής καθυστέρησης και κυρίως λόγω της διενέργειας αυτής όχι εντός της χρήσης 2017, αλλά εντός της επομένης, ήτοι του 2018, εντοπίστηκαν πολλά προβλήματα στους συναδέλφους, κυρίως σε σχέση με την αφαίρεση - πίστωση γραμματίων ΕΦΚΑ Μαρτίου 2018.

Ο ΔΣΑ απαίτησε και στάλθηκε ιδιαίτερο προσωπικό μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους με επεξήγηση του τρόπου εκκαθάρισης καθώς και των αλλαγών που επήλθαν στο ειδοποιητήριο ειδικά για τους δικηγόρους:

Δημιουργήθηκε ειδικός πίνακας που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των Γραμματίων Προείσπραξης του τρέχοντος μηνός.

Εάν όλο το ποσό έχει χρησιμοποιηθεί για απομείωση εισφορών τρέχοντος μηνός (δεν υπάρχει παλαιότερη οφειλή τρέχοντος έτους), θα απεικονίζεται στις «Πιστώσεις» που επηρεάζουν το «Πληρωτέο».

Εάν μέρος του ποσού απεικονίζεται στις «Πιστώσεις», η διαφορά έχει χρησιμοποιηθεί για εξόφληση παλαιότερων εισφορών τρέχοντος έτους.

Συνοπτικά και απλά η εκκαθάριση έλαβε χώρα στις 2.5.2018. Για το έτος 2017 οι εισφορές είχαν υπολογιστεί με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα του 2015. Κατά νόμο έγινε εκ νέου υπολογισμός των εισφορών με το ΚΦΑ του 2016. Ελήφθησαν υπόψη όλα τα γραμμάτια μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης καθώς και οι πληρωμές μέσω Τραπέζης. Εφόσον χρειάστηκε, πληρωμές μέσω Τραπέζης 2018 χρησιμοποιήθηκαν για εξόφληση οφειλών εκκαθάρισης 2017, ενώ τα γραμμάτια τα γραμμάτια εξοφλούν οφειλές της αυτής χρήσης (γραμμάτια 2017 εξοφλούν οφειλές 2017, γραμμάτια 2018 εξοφλούν οφειλές 2018).

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος θα εξετάσουμε μια ειδική περίπτωση συναδέλφου, της οποίας από τα γραμμάτια Μαρτίου 2018 ποσού 129,20 €, μέρος (59,60 €) αφαιρείται, ενώ το υπόλοιπο δεν (69,60 €) δεν αφαιρείται ούτε υπάρχει κατ' αρχήν εξήγηση (εικόνα 1).Για να διαπιστώσουμε τι έχει συμβεί, καταφεύγουμε στην Αρχική Οθόνη «με μια ματιά» και επιλέγουμε εισφορές μήνα 3ου 2018 (εικόνα 2):
Στην επόμενη καρτέλα αναπτύσσουμε τους μήνες 2ο και 1ο 2018, πατώντας εκεί που δείχνουν τα βέλη:


 
 
Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε εξοφλήσεις απαιτήσεων εισφορών και προκύπτει ότι γραμμάτια 2ου 2018 εξοφλούν εισφορά 1ου 2018, ενώ γραμμάτια 3ου 2018 εξοφλούν εισφορά 2ου 2018.


- Τα γραμμάτια 3ου 2018 (17+17+17,80+17,80=69,60) εξοφλούν μέρος εισφοράς 2ου 2018ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΤΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 129,90€, ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ 59,60 € (129,20-69,60) ΕΝΩ ΤΑ 69,60€ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2ου 2018.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα της εκκαθάρισης, θα χρειαστούμε:
Α) την εικόνα εκκαθάρισης (Επιλέγουμε στην αρχική οθόνη, πάνω δεξιά, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποχρεώσεις, εκκαθάριση).
Β) τις καταβολές μας (Επιλέγουμε στην αρχική οθόνη, πάνω δεξιά, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποχρεώσεις, καταβολές).
Γ) ένα ειδοποιητήριο 2018 για να γνωρίζουμε την εισφορά εκάστου μηνός 2018
 
Α) ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ


Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣΓ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 2018
(Υπάρχει ανωτέρω στην πρώτη εικόνα του οδηγού) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 2018: 175,59 €

Με δεδομένο ότι η εκκαθάριση έλαβε χώρα στις 2.5.2018 λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο των καταβολών και το σύνολο των καταβλητέων εισφορών, μέχρι τότε ως εξής:

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

1578,27

2017

2015,40

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

1054,00

2018 (3Χ175,59)

526,77

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

2632,27

ΣΥΝΟΛΟ

2542,17


Η διαφορά (2.632,27 - 2.542,17=90,10) είναι το πιστωτικό υπόλοιπο που επιστρέφεται.

ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ


(Συνάδελφοι που είχαν σπεύσει να καταβάλουν την εισφορά Μαρτίου 2018, πριν την έκδοση του ειδοποιητηρίου, θα βρουν την καταβολή τους καταχωρημένη, ενώ το ποσόν έχει περιληφθεί στην εκκαθάριση, συνήθως ως πιστωτικό).

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος   
Σύμβουλος ΔΣΑ

Αντζελίνα Πλατή
Ασφαλιστική Συμβουλή ΔΣΑ


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40690