Γίνε μέλος του συλλόγου μας

Η εγγραφή μέλους είναι απλή και γίνεται ηλεκτρονικά με δυο μόνο βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος.

Bήμα 1ο: ο ενδιαφερόμενος στέλνει φαξ στο 2117807674 ή e-mail στη διεύθυνση forologoumenosmitrwo@gmail.com, στο οποίο αποστέλλει δυο έγγραφα:
 
α) συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής που θα βρεί συνημμένη σε στο τέλος αυτού του άρθρου και

β) πληρωμή 20 ευρω συνδρομή έτους 2018 στους εξής λογαριασμούς:
   - Eurobank: 0026.0105.30.0200405987 (ΙΒΑΝ: GR35 026 0105 0000 3002 0040 5987 - Κωδ. SWIFT: EFGBGRAA)
   - Εθνική Τράπεζα: 146/480266-73         (ΙΒΑΝ: GR57 0110 1460 0000 1464 8026 673 - Κωδ. SWIFT: ETHNGRAA)
   - ALPHA BANK: 102.00.2002.008951    (IBAN: GR84 0140 1020 1020 0200 2008 951 - Κωδ. SWIFT: CRBAGRAA)
 
Βήμα 2ο: Οι αιτήσεις υποβάλλονται και γίνονται δεκτές από το διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του. Μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος γράφεται στο βιβλίο μελών του συλλόγου και αποκτά την ιδιότητα του μέλους. Μετά την εγγραφή του στο σύλλογο έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις αρχαιρεσίες, να υποβαλλει προτάσεις στο ΔΣ και κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει την ετήσια συνδρομή.


Επισυναπτόμενα αρχεία