Ιστορία

Η “Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδος” ιδρύθηκε το 2011 με την ονομασία “Σύλλογος Έλληνες Φορολογούμενοι” από μία ομάδα πολιτών που θέλησαν να αντιδράσουν απέναντι στην άδικη φορολόγηση, τη φοροδιαφυγή, το άναρχο φορολογικό σύστημα της χώρας, τα σοβαρά προβλήματα του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και την αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να λειτουργήσει με νομιμότητα. (Η επωνυμία της Ένωσης άλλαξε την 1η Μαΐου 2015). Πρώτος πρόεδρος της Ένωσης υπήρξε ο οικονομολόγος κ. Γιάννης Σιάτρας

Βασικοί σκοποί της Ένωσης είναι: η προάσπιση των δικαιωμάτων των φορολογούμενων και των ασφαλισμένων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης για τον τρόπο που αντλεί αλλά και που ξοδεύει τα χρήματα των φορολογούμενων, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η διεκδίκηση μιας ουσιαστικής εκπαίδευσης πάνω σε γενικά φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα και η εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία.

Η Ένωση προσπάθησε να οργανωθεί στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών συλλόγων φορολογούμενων, οι οποίοι εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν έχουν ιδρυθεί και δρουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Για το λόγο αυτό, η προσωρινή διοίκηση της Ένωσης επισκέφθηκε συλλόγους φορολογούμενων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, ο Σύλλογος, από την ίδρυσή του έγινε μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Φορολογούμενων (European Taxpayers Association).

Η Ένωση λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με βάση την εθελοντική εργασία των μελών του. Τα έσοδα της Ένωσης προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του και από χορηγίες ιδιωτών, ενώ σημειώνεται ότι το Καταστατικό του απαγορεύει την είσπραξη οποιασδήποτε μορφής εσόδων από κρατικούς φορείς.

Σταθερός μακροχρόνιος στόχος της Ένωσης είναι η δημιουργία ενός φορέα κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, έτσι ώστε αυτή να λειτουργεί με μεγαλύτερη νομιμότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Κατά το διάστημα της λειτουργίας του, η Ένωση έχει αναπτύξει μία σημαντική δραστηριότητα. Μερικές από τις δράσεις του:

 

·         Εκστρατεία κατά της φοροδιαφυγής και υποβολή προτάσεων προς την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. (Μάιος 2011)

·         Συμμετοχή στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. (Μάιος 2011)

·         Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια φορολογούμενων.

·         Λειτουργία Επιτροπής Επιστημονικών Νομικών Θεμάτων.

·         Προτάσεις προς τον Πρόεδρο της Βουλής (στα πλαίσια του άρθρου 75 του Κανονισμού της Βουλής).

·         Παρέμβαση προς την Αγροτική Τράπεζα για το ζήτημα της υπερβολικής χρηματοδότησης των κομμάτων – Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας για το ζήτημα της παράνομης χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.

·         Μελέτη για τις τιμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ενημέρωση του Υπουργού Μεταφορών για τους λόγους που οι αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων είναι παράνομες (το Υπουργείο άλλαξε το σχετικό νόμο).

·         Παρέμβαση  στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για το ζήτημα της λειτουργίας του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.

·         Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά του τέλους επιτηδεύματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

·         Οργάνωση της -πρώτης στην ιστορία της χώρας- μαζικής προσφυγής πολιτών για φορολογικούς λόγους (τέλος επιτηδεύματος).

·         Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά του τέλους ακινήτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

·         Οργάνωση αποστολής μαζικής (έλαβαν μέρος περισσότεροι από 4.500 πολίτες) εξώδικης δήλωσης προς τη ΔΕΗ, για το θέμα του τέλους ακινήτων.

·         Συμμετοχή σε δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά του ΕΕΤΗΔΕ. Παροχή νομικής καθοδήγησης προς όσα μέλη του αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να πληρώσουν το τέλος ακινήτων.

·         Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Παιδείας για ανάληψη κοινής δράσης στον τομέα της “καλλιέργειας φορολογικής συνείδησης” στους μαθητές.

·         Συγγραφή μελέτης με θέμα “Το φορολογικό πρόβλημα της Ελλάδας και η συμβολή του στα διαρκή δημοσιονομικά ελλείμματα”

·         Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για το ζήτημα των “συντάξεων - μαϊμού”, της υπόθεσης των “τυφλών” της Ζακύνθου και τις υπερσυνταγογραφήσεις σε διάφορα νοσοκομεία.

·         Δημοσίευση συγκριτικών μελετών σε θέματα φορολογίας άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·         Διάφορες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο των Οικονομικών και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

·         Συγκριτική μελέτη για το επίπεδο των αμοιβών των βουλευτών και του κόστους λειτουργίας του Κοινοβουλίου στο σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·         Μελέτη των προϋπολογισμών της Ελλάδας για την περίοδο 1960-2011 και εξαγωγή συμπερασμάτων για την εξέλιξη των δαπανών ανά τομέα δράσης της Κεντρικής Κυβέρνησης.

·         Δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών πολιτών για ζητήματα φοροδιαφυγής και διαφθοράς – Αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής – Συγγραφή μελέτης με τίτλο “Η μαύρη βίβλος της φοροδιαφυγής”.

·         Μελέτη για τη φοροδιαφυγή πολυεθνικών επιχειρήσεων – Ανάλυση του παραδείγματος της αμερικανικής εταιρίας Starbucks.

·         Προσφυγή κατά της συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με τη Siemens. Συνεχείς δράσης ενημέρωσης των πολιτών για το ζήτημα.

·         Μελέτη για την εξέλιξη της φορολογίας εισοδήματος κατά τα έτη 1964-2014 και τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών.

·         Προσφυγή στο ΣτΕ για το ζήτημα του δικαιώματος των φορολογουμένων να αμφισβητούν το ύψος των αντικειμενικών αξιών που προσδιορίζει η Διοίκηση. Η υπόθεση τελεσφόρησε θετικά (Ιανουάριος 2015 – Απόφαση 86/2015)

·         Ενημέρωση των πολιτών για τη δυνατότητα που έχουν για την κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών κατά του εκκαθαριστικου της φορολογίας εισοδήματος – Παροχή υποδειγμάτων προσφυγής και νομικής υποστήριξης – Υποβοήθηση πολιτών για κατάθεση προσφυγών.

·         Προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια και στο ΣτΕ για τα ζητήματα της φοροδοτικής ικανότητας (περίπτωση πολύτεκνου με 16 παιδιά) και της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με 26%.

·         Οργάνωση διαδικασίας προσφυγών φορολογουμένων κατά του ΕΝΦΙΑ – Παροχή υποδειγμάτων προσφυγής – Υποβοήθηση πολιτών για κατάθεση προσφυγών.

·         Πρόταση προς την Κυβέρνηση για την περιστολή της φοροδιαφυγής μέσω μεταβολής στη λειτουργία του συστήματος των αποδείξεων (Απρ. 2015)