Εγγραφή Μέλους στο Σύλλογο

Στοιχεία Εισόδου στο site (Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)


(Μόνο λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά)

Στοιχεία για την εγγραφή σας ώς μέλος (Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης του site και το καταστατικό του συλλόγου
Η ετήσια συνδρομή του μέλους ανέρχεται σε € 15 (αφορά σε συνδρομή 12 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής)

Για να ενεργοποιηθεί το δικαίωμά σας εισόδου στις σελίδες του site του Συλλόγου, θα πρέπει να έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας

(Δείτε πως μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή)

Το μέλος του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ,

- Συμμετέχει ενεργά σε μία προσπάθεια για βελτίωση της λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.

- Διεκδικεί λιγότερους φόρους και ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα και μάχεται για πάταξη της φοροδιαφυγής και για εμπέδωση μίας πιο υγιούς φορολογικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία.

- Δραστηριοποιείται με έναν πραγματικό τρόπο εναντίον της κρίσης που βιώνει σήμερα η κοινωνία και η οικονομία μας.

- Καταγγέλει τις παράνομες ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης, τα σκάνδαλα και την κακή λειτουργία των κρατικών φορέων.

- Ελέγχει τη Δημόσια Διοίκηση για τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα που πληρώνει ως φόρους.

- Ενημερώνεται για τις φορολογικές εξελίξεις και για φορολογικά ζητήματα (μέσω του site, ειδικών εντύπων και εκδηλώσεων).

- Υποστηρίζεται σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις φορολογικές αρχές ή τους ασφαλιστικούς φορείς.

- Ψηφίζει σε θέματα λειτουργίας και διοίκησης του Συλλόγου (τόσο μέσω των Συνελεύσεων, αλλά και μέσω των “ηλεκτρονικών ψηφοφοριών) και φέρνει θέματα που τον αφορούν σε ψηφοφορία για να λάβει επ’ αυτών θέση ο Σύλλογος.

- Εκλέγει και εκλέγεται στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Είσοδος Μελών