Το διεθνές κίνημα φορολογούμενων


Η διάθεση των πολιτών για μικρότερο και περισσότερο αποτελεσματικό κράτος, για λιγότερους φόρους, μεγαλύτερη διαφάνεια στην κρατική λειτουργία και καλύτερη διαχείριση των χρημάτων τους, είναι αρκετά παλιά, όμως μόλις κατά τις τελευταίες δεκαετίες οργανώθηκε θεσμικά σε μη πολιτικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο πρώτος “Σύλλογος Φορολογούμενων” οργανώθηκε στην Αυστραλία το 1919, ενώ ακολούθησε ο “Σύλλογος Φορολογούμενων της Σουηδίας, το 1921. Αντίστοιχες οργανώσεις ιδρύθηκαν σε πολλά κράτη του δυτικού κόσμου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι μεγαλύτεροι ρυθμοί εξάπλωσης του Κινήματος των Φορολογούμενων, παρατηρούνται κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Στα τέλη του 2010, Σύλλογοι Φορολογούμενων, μέλη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Συλλόγων Φορολογούμενων, λειτουργούσαν σε 56 χώρες. (Σημείωση: Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται από τις καταστάσεις μελών της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Συλλόγων Φορολογούμενων. Εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλες χώρες με οργανωμένους Συλλόγους Φορολογούμενων, οι οποίες δεν είναι μέλη στις δύο αυτές Συνομοσπονδίες).

Από τους Συλλόγους αυτούς, οι 29 βρίσκονται στην Ευρώπη, οι 16 στην Ασία, οι 6 στη Βόρειο και Νότιο Αμερική, οι 4 στην Αφρική και ένας στην Ωκεανία.

Από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύλλογοι Φορολογούμενων υπάρχουν σε 21 χώρες, αριθμός που αυξάνεται σε 22, μετά την ίδρυση του Συλλόγου “Έλληνες Φορολογούμενοι”. Χώρες της Ε.Ε. οι οποίες δε διαθέτουν Συλλόγους Φορολογούμενων είναι οι: Κύπρος, Ιρλανδία, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβενία.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί η ανάπτυξη του κινήματος των Φορολογούμενων σε πρώην Σοβιετικές περιοχές, αφού σήμερα λειτουργούν Σύλλογοι Φορολογούμενων σε 11 κράτη τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν πρώην σοβιετικές επαρχίες.

Το 1969, στο Λουξεμβούργο, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Φορολογούμενων (Taxpayers Association of Europe), ενώ το 1988, στην Washighton των ΗΠΑ, ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συλλόγων Φορολογούμενων (World Taxpayers Associations). Το 2005, ιδρύθηκε στο Πεκίνο η Ομοσπονδία Συλλόγων Φορολογούμενων της Ασίας και της Ωκεανίας (Asia-Pacific Taxpayers Union).

Κοινοί σκοποί των Ομοσπονδιών αυτών είναι η συνεργασία για τη μείωση των φόρων σε κρατικό επίπεδο και την ανάπτυξη της ελευθερίας του ατόμου, η προαγωγή της αποτελεσματικότητας στους δημόσιους τομείς και στο σύνολο των οικονομιών.
Οι Ομοσπονδίες υποστηρίζουν νομοθεσίες οι οποίες περιορίζουν τη φορολογία, αποτρέπουν την άδικη συμπεριφορά από τις φορολογικές υπηρεσίες και που παρέχουν διαφάνεια στην φορολογία και τις κυβερνητικές δαπάνες.

Βεβαίως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, πέραν από τις βασικές αρχές τις οποίες, σε γενικές γραμμές αποδέχεται ο κάθε εθνικός σύλλογος, σε κάθε χώρα οι τοπικοί σύλλογοι αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές και δράσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ο Σύλλογος Έλληνες Φορολογούμενοι, ενώ αποδέχεται απερίφραστα τις παραπάνω γενικές αρχές, εν τούτοις διαφωνεί με ορισμένες θέσεις των διεθνών Ομοσπονδιών, κυρίως σ’ αυτές που αναφέρονται στα τρέχοντα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία, αλλά και η φάση που διανύει η ελληνική κοινωνία, απαιτούν ηπιότερη στάση απέναντι στην κυβερνητική φορολογία, αλλά και διαφορετικές ιεραρχήσεις σε διάφορα φορολογικά ζητήματα.

Είσοδος Μελών